Večina dobro pozna to situacijo. V službi postopoma prevzemamo vse več nalog, ki presegajo naše zadolžitve. Redno delamo preko delovnega časa ter ob vikendih, dopust ostaja neizkoriščen ali ga porabimo za dodatno delo. Tako lahko postopoma začnemo opravljati naloge dveh ali še več zaposlenih. Pot nazaj se zdi izjemno težka, če sploh mogoča, na vrata pa nam trkajo simptomi izgorelosti. Pa vendarle so tudi drugačne možnosti. Ljudje ponekod že spreminjajo način razmišljanja v smeri boljše uravnoteženosti med službenim in prostim časom. Nekatera družbena omrežja je pred kratkim zajel nov trend, angleško imenovan »quiet quitting« ali tiha opustitev delovnih nalog.

Postavljanje jasnih mej

Nov delovni trend, ki je preko družbenih omrežij zajel spletne ter druge medije in že prehaja tudi v prakso, govori o tem, kako bi zaposleni morali postaviti jasne ločnice med poklicnim in zasebnim življenjem, s tem pa zmanjšati stres in druge negativne posledice preobremenjenosti. Nova ideologija ne pomeni, da se zaposleni odloči za odpoved. Ta nadaljuje z opravljanjem svojih delovnih nalog, in sicer v obsegu svojega delovnega mesta, določenega s pogodbo o zaposlitvi. Delo še vedno opravlja kakovostno, morebitnih dodatnih nalog in nadur pa ne opravlja več ter se ne drugi več za preseganje pričakovanj delodajalca. Preprosto povedano, zaposleni delajo le še tisto, za kar so tudi plačani, žrtvovanje psihičnega in fizičnega zdravja za delodajalca pa postaja zgodovina.

Kaj nov trend pomeni za delodajalce?

Trend tihe opustitve delovnih nalog se je sprva pojavil na družbenem omrežju Tik tok, priljubljenem pri mlajši generaciji. A vendar takšno razmišljanje in odnos do dela, ki pomeni jasno postavljanje mej in zdravo skrb zase, ni zgolj v domeni mlajših. Kot kažejo številne raziskave, je vse več generacij skozi vsa starostna obdobja prepričanih, da ima zavzetost na delovnem mestu svoje meje. In kaj lahko storijo delodajalci? Kot zelo pogosto, se tudi tukaj ključ skriva v pravi komunikaciji. Zaposleni potrebujejo odkrito komunikacijo, ob pravem času in prave informacije o pričakovanjih, o njihovi vlogi na delovnem mestu in o zaželenem načinu dela. Kot pravijo privrženci ideologije »quiet quitting«, ta ne pomeni, da pri opravljanju svojih nalog niso več zavzeti in se ne trudijo po svojih najboljših močeh. Se pa veliko manj obremenjujejo, kdaj rečejo tudi ne dodatnim nalogam in so zaradi boljšega počutja pri svojem delu tudi bolj produktivni in kreativni.