Za razliko od prejšnjih generacij tekom kariere najverjetneje ne bomo več opravljali zgolj enega poklica, ampak se bomo nenehno učili novih znanj, da bomo lažje prehajali med strokovnimi področji in načini dela. Kar smo se naučili med formalnim izobraževanjem, bo potrebno nadgraditi s kompetencami. Ob tem se poraja pomembno vprašanje: kakšne sposobnosti bodo nujne za uspeh na trgu dela v prihodnosti?

5 najbolj iskanih kompetenc do leta 2030

  1. Kreativnost, intuitivnost in inovativnost – teh še ne more nadomestiti umetna inteligenca, a so nujne pri razvoju novih produktov in iskanju inovativnih rešitev.
  2. Kritično mišljenje – dvom v predstavljena dejstva, ki pogosto zahteva tudi povezovanje in predstavljanje znanj v nejasnih in zapletenih situacijah.
  3. Socialne veščine in čustvena inteligentnost – zmožnost upravljanja svojih čustev ter prepoznavanja čustev drugih.
  4. Vodenje in koordiniranjeskupin zaposlenih.
  5. Medkulturne kompetence – odprtost in sposobnost delovanja v delovnem okolju z osebami različnih kultur, narodnosti in veroizpovedi.

Kako razvijati te kompetence?

Poleg formalnega izobraževanja se lahko udeležujemo različnih usposabljanj, ki nam jih nudi delodajalec ali si jih poiščemo in financiramo sami. Kompetence razvijamo z različnimi delovnimi in drugimi življenjskimi izkušnjami, tudi pri prostočasnih dejavnostih (šport, prostovoljstvu ipd). Ob tem je priporočljivo, da si razvoj kompetenc in različne izkušnje beležimo ter s tem spremljamo lasten razvoj, kar nam lahko pomaga tudi pri ohranjanju ali zamenjavi zaposlitve.

V okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« v sedmih sodelujočih pilotskih podjetij potekajo usposabljanja za posamezne ciljne skupine, na katerih udeleženci razvijajo socialne veščine, veščine motiviranja, načrtovanja ukrepov promocije zdravja in številne druge.

Prav tako je vsem sodelujočim zaposlenim (skupno več kot 11.000) in njihovim ožjim družinskim članom na voljo strokovna pomoč v primeru duševne stiske. Preko spletnega portala pa so jim na voljo tudi raznovrstne vsebine s področja ohranjanja krepitve duševnega zdravja v obliki člankov, novic, spletnih seminarjev, vprašalnikov ter kvizov, ki prispevajo k večanju informiranosti in osveščenosti na področju duševnega zdravja.

Več o projektu NAPREJ na www.naprej.eu