Vsako leto 4. oktobra obeležujemo svetovni dan živali. Ta datum, so določili leta 1931 na svetovnem kongresu ekologov v Italiji, kot svetovni dan živali. To je dan, ki želi posredovati sporočilo, da so živali čuteča bitja in da smo ljudje odgovorni, da zanje skrbimo na način, ki jim ne povzroča bolečine, trpljenja in strahu. Od davnega leta 1931 se je odnos ljudi do živali že marsikje spremenil na bolje.

V Sloveniji je raven zaščite živali visoka. Zakon o zaščiti živali govori o odgovornosti ljudi za zaščito živali, torej za zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti. Določa pravila za dobro ravnanje in kaj se šteje za mučenje živali.

Živali so bistven del okolja v katerem bivamo in tako kot mi, imajo tudi one svoje svoboščine. Najmanj kar lahko naredimo kot družba in kot posameznik je, da spoštujemo njihove svoboščine ter, da odgovorno izpolnjujemo dolžnosti, ki jih imamo do njih. Ne glede na to, zakaj jih imamo, smo vedno in povsod dolžni poskrbeti za okolje, v katerem so zagotovljene njihove temeljne svoboščine:

1.            odsotnost lakote, žeje in podhranjenosti,
2.            odsotnost bolečin, poškodb in bolezni,
3.            odsotnost strahu in neugodja,
4.            možnost izvajanja živalski vrsti značilnega vedenja, in
5.            primerno bivalno okolje.

Kot posamezniki in kot družba smo odgovorni tudi, da s svojim zgledom učimo druge. Nadvse pomembno je, da se sočutna misel razvija že pri mladih. Če bomo dosegli, da bodo otroci razumeli živali kot čuteča bitja, ker je to splošno sprejeto v družbi in ker tako z njimi ravnajo odrasli, se nam ni treba bati za prihodnost. Kdor je sočuten do živali, bo takšen tudi do sočloveka.