Na prvi pomladni dan so v Pokrajinskem muzeju Maribor na dogodku Pozdrav pomladi obiskovalci pozdravili letni čas, ki s ponovnim obujanjem narave zbuja optimizem.

S pijačo dobrodošlice, ki temelji na zgodovinskih virih, so si ogledali upodobitve simbolov pomladi, rodovitnosti in obilja, preko zgodb, z odkrivanjem skrivnega predmeta, s pomočjo vonja in z okušanjem jedi, pripravljene po zapisu iz leta 1487, so dobili vpogled v življenje plemiča v 15. stoletju. Doživetje je dopolnila s svečniki osvetljena Viteška dvorana in glasbena spremljava. 

Dogodki potekajo ob menjavi letnih časov in temeljijo na elementih presenečenja in očaranosti. Obiskovalcem nudijo možnost aktivne udeležbe in doživljanja  preteklosti s pomočjo vseh petih čutov. Uvodnemu dogodku Pozdrav pomladi (21. marec) bo na kresni večer, 21. junija sledil Pozdrav poletju, Pozdrav jeseni je na programu 21. septembra, leto pa bo sklenjeno s Pozdravom zimi 21. decembra.

S programom Pozdrav letnim časom, ki prepleta likovno umetnost, snovno in nesnovno dediščino in digitalizirane vsebine, Pokrajinski muzej Maribor ustvarja edinstvena doživetja za zahtevne obiskovalce. Preko alegorij letnih časov, upodobljenih na baročnem stopnišču in v Viteški dvorani mariborskega gradu, se obiskovalcem razkrivajo likovni simboli in globlja sporočila upodobitev.

V arhitekturne in likovne upodobitve alegorij letnih časov se poglobijo ob razlagi in poslušanju glasbe, s pomočjo vonja, tipa in okusa pa aktivno spoznavajo kulinariko letnega časa in določenega zgodovinskega obdobja. Program Pozdrav letnim časom v obiskovalcih zbuja razmislek o cikličnosti časa, o večnem krogu rojstva, umiranja in ponovnega rojstva ne le v naravi ampak tudi v življenju posameznika. Opozarja na govorico simbolov, ki jih pogosto nezavedno sprejemamo v svoj vrednostni sistem. Nakazuje razloge, zakaj so bila določena živila v nekem zgodovinskem obdobju pojmovana kot dragocena in pojasnjuje potek kulturnega razvoja, ki se je izkazoval tudi za mizo.