Tone Partljič, dr. Andrej Fištravec in dr. Igor Žiberna bodo marca začeli z izobraževalnimi sklopi, kjer se bodo udeleženci naučili kreativnega pisanja, razvijanja intuicije v življenju in osnove astronomije z zanimiv dodatki, kot recimo izdelava lastne zvezdne karte. Poimenovali so se Izobraževanja živa beseda.

Kako napisati zgodbo na zanimiv način

Najbrž vsem najbolj zanimivo ime je Tone Partljič, ki bo vodil izobraževanja pisanja. Je eden najbolj vsestranskih slovenskih literarnih ustvarjalcev, ki spremlja vse generacije. Delavnica s Tonetom Partljičem bo namenjena navdušencem, ki se želijo preizkusiti v pisanju lastnega besedila, dela. V poplavi informacij je težko oblikovati besedilo, ki pritegne pozornost bralcev in poslušalcev. Tečaj kako zapisati zgodbo na zanimiv način, ki pritegne bralce, ni zanimiv samo za posameznike, ki bi želeli svoje misli strniti v zgodbo, ampak tudi za podjetja, ki želijo na izvirne načine predstaviti svoje izdelke in storitve na trgu.

Kot so zapisali so Izobraževanja beseda skupina posameznikov, ki želijo skozi svet besednih simbolov in pomenov nadgrajevati človekovo kulturo. Prva predavanja se bodo pričela meseca marca, vsak predavatelj bo predaval en sklop. Predavanja bodo potekala enkrat na teden do meseca junija in bodo skupaj obsegala 30 ur.

Predavatelj bo tudi nekdanji župan in Igor Žiberna

Nekdanji župan dr. Andrej Fištravec bo predaval na temo o razvijanju intuicije v življenju. V modernem času se je človek zaradi prevladujočega vpliva racionalnega mišljenja in eksaktne znanosti precej oddaljil od svoje sposobnosti intuitivnega odločanja. Vsakodnevno moramo mnogo odločitev sprejeti v hipu in se pri sprejemanju odločitev pogosto zanašamo na intuicijo. Je pa intuicijo možno razviti in se je naučiti. Pri tem bomo uporabljali metodologijo dr. Steinerja in preko delavnic, meditativnih vaj in vaj koncentracije natrenirali, kako v svojem življenju lažje priti do boljših odločitev.

Ravnatelj Dijaškega doma Maribor Andrej Fištravec

Tretji segment izobraževanj bo vodil dr. Igor Žiberna, predstojnik oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, predsednik društva Orion in dolgoletni preučevalec zvezdnih skrivnosti. V sklopu predavanj in delavnic na temo astronomije bodo slušatelji osvojili znanje o glavnih značilnostih našega Osončja, naše Galaksije in razvoja Osončja. Sklop bo naravnan tudi praktično saj bomo velik poudarek dali astronomskim opazovanjem. Slušatelji bodo tako sami izdelali vrtljivo zvezdno karto in se jo naučili uporabljati pod zvezdnim nebom. Na nočnem nebu bodo znali prepoznati najpomembnejša ozvezdja. Spoznali bodo osnove astrofotografije in sami izdelali posnetke nebesnih teles s pomočjo svojih pametnih telefonov in DSLR fotoaparatov ter CCD kamer (oboje bo priskrbel predavatelj). Osvojili bodo znanje o izdelavi različnih vrst sončnih ur in preprostejše izdelali tudi sami.