Odslej lahko na portalu Fran najdemo poseben razdelek, ki se imenuje Fran, različica covid-19.  Od izbruha nove koronavirusne bolezni raziskovalke in raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU spremljajo besede, ki so v času epidemije nastale ali pa se jim je spremenil pomen.

Vse dileme na enem mestu

Jezikoslovci in jezikoslovke skušajo reševati s temi besedami povezane jezikovne dileme, zato so za lažjo rabo zbrali vse nasvete svetovalnic na enem mestu. Na ZRC SAZU so zapisali, da bo to prišlo prav vsem pišočim, ki se bodo znašli v zadregi, kako kaj poimenovati, kje je velika ali mala začetnica in kako se kaj sklanja. Dodali so še, da koronavirusno besedišče v teh časih uporabljamo vsi.

Jezikoslovci in jezikoslovke skušajo reševati s temi besedami povezane jezikovne dileme, zato so za lažjo rabo zbrali vse nasvete svetovalnic na enem mestu. Na ZRC SAZU so zapisali, da bo to prišlo prav vsem pišočim, ki se bodo znašli v zadregi, kako kaj poimenovati, kje je velika ali mala začetnica in kako se kaj sklanja.

V Sprotnem slovarju slovenskega jezika, ki je neke vrste čakalnica za eSSKJ, lahko odslej najdemo besede kot so: asimptomatičen, govorec, helikopterski denar, izolacija, koronabedak, koronačas, koronaobveznica, omejevanje socialnih stikov, predihavanje, prekuževati in samoosamitev. Za uporabnike so pripravili še pregled zgodovine in etimologije besedja, povezanega z epidemijami in boleznimi, ter izraze, povezane z nalezljivimi obolenji, iz slovenskih narečij.

Za uporabnike so pripravili še pregled zgodovine in etimologije besedja, povezanega z epidemijami in boleznimi, ter izraze, povezane z nalezljivimi obolenji, iz slovenskih narečij.

Raziskovalke in raziskovalci še obljubljajo, da bodo stran redno dopolnjevali z novimi slovarskimi sestavki, ko bodo prepoznali porast izbranih jezikovnih prvin ali ko bodo izražene potrebe po pojasnilih in razlagah jezikoslovcev.

Vir: STA