Ob zacveteli magnoliji pred zgradbo rektorata Univerze v Mariboru na Slomškovem trgu je danes, 21. marca 2024, ljudi povezala ljubezen do poezije na dogodku Poezija povezuje.

Svetovni dan poezije

UNESCO je leta 1999 razglasil 21. marec za svetovni dan poezije, da bi spodbudil branje, pisanje, objavljanje in učenje poezije po vsem svetu ter podprl nacionalna, regijska in mednarodna poetska gibanja. V poezij se bralci srečujejo skozi raznoliko besedišče, ritme in zvoke, ki zajamejo globino človeškega bitja. Pesniki prenašajo brezčasna sporočila, ki so lahko gonilo pomembnih družbenih ter zgodovinskih sprememb, včasih pa njihove pesmi služijo kot vir notranjega miru in razumevanja lastnega bistva.

[[image_1_article_64467]]

Na prireditvi so se letos predstavili naslednji bralci poezije: prof. dr. Zdravko Kačič, Andreja Borin, Meta Blagšič, Boža Janžekovič, Ksenija Repina, mag. Emica Antončič, izr. prof. dr. Dragan Potočnik, Tanja Spes, Matevž Biber in Petra Skok. Dogodek je povezovala Zora A. Jurič, obogatili pa so ga tudi učenci glasbene šole Marka Soršaka-Sokija - Soki Drum School, ki so prispevali glasbo.

Javno branje ob mednarodnem dnevu poezije, Jankovem Glazerjevem rojstnem dnevu in začetku pomladi so  organizirali Univerzitetna knjižnica Maribor, Mariborska knjižnica in Založba Pivec v sodelovanju z Univerzo v Mariboru.