Kot je ministrstvo zapisalo v ovadbi, vloženi na Policijsko upravo Celje, do zamenjave bolnikov ne bi prišlo v primeru, da bi se izvajalec reševalnega prevoza Zdravstveni dom (ZD) Sevnica držal veljavnih navodil in prevoz opravil za vsakega bolnika samostojno.

To in dejavnost zdravstvenih delavcev pri predaji in prevzemu bolnikov v oskrbo, ko niso v zadostni meri preverjali njihove identiteto, so po oceni ministrstva izkazani razlogi za sum kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja,” so zapisali v sporočilu.

Zdravstveni delavci niso ravnali dovolj pazljivo

Ocenili so tudi, da zdravstveni delavci niso ravnali s potrebno pazljivostjo, čeprav so se lahko in bi se mogli zavedati, da pri sprejemu dveh bolnikov lahko pride do njune zamenjave. Navedeno utemeljuje obstoj krivdne odgovornosti sodelujočih oz. njihove malomarnosti.

Ministrstvo zato organom pregona predlaga, da zaradi izkazanih malomarnosti pri triažnem procesu, malomarnosti pri uvedbi protokolov za identifikacijo bolnikov ter pri izvedbi nadzora nad tovrstnimi procesi, kakor tudi pri vodenju interne komisije, in nevestnosti v postopku ukrepanja po ugotovitvah dopolni preiskavo tudi v smislu preiskave kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, saj je prišlo do hujših kršitev pravic drugega.

Prelog presoje tudi za odgovornost vodstva

V ovadbi tako ministrstvo predlaga tudi, da se presoja zlasti odgovornost organov vodenja in nadzora celjske bolnišnice in njihovo morebitno opustitev dolžnega nadzorstva, ki je izkazana tudi s pomanjkljivo obravnavo odgovornosti lastnih zaposlenih v poročilu interne komisije.

Ministrstvo je prepričano, da je interno poročilo celjske bolnišnice preskopo in ciljno usmerjeno v preiskavo delovanja sevniški reševalcev, namesto da bi z razjasnitvijo okoliščin dela Urgentnega centra Celje preprečilo ponavljanje tovrstnih napak.

Ministrstvo je še poudarilo, da v celoti zaupa v delo policije, a verjame, da bo podana ovadba pripomogla k hitrim in pravičnim odločitvam pravosodnih organov.

Celjska bolnišnica je že ob napovedi ministrstva, da bo proti vodstvu zaradi objektivne odgovornosti in suma povzročitve smrti iz malomarnosti pri nedavni zamenjavi identitete bolnikov podalo ovadbo, obljubila dejavno sodelovanje. Aktivni bodo tudi pri sodelovanju z nadzorniki, ki bodo izvajali zunanje upravne in zdravstvene nadzore.

Spomnimo

V celjski bolnišnici je ta mesec prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. V bolnišnici so ju 7. septembra sprejeli in identificirali na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja ZD Sevnica, ki ju je pripeljalo.

V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali.

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo.