Pri nadzoru odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin Zdravstveni inšpektorat RS sodeluje s policijo, ki tovrstne kršitve ugotavlja prioritetno. V primeru, da policija ugotovi elemente prekrška, inšpektoratu kot pristojnemu prekrškovnemu organu posreduje predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

Zaradi kršitev odloka o omejitvi gibanja so do zdaj v zdravstvenem inšpektoratu uvedli več kot 2900 prekrškovnih postopkov zoper fizične osebe, večino na predlog policije, in izrekli 294 glob v skupnem znesku več kot 32.000 evrov, so še zapisali za STA.

Ponovno dovoljene nekatere športne aktivnosti

Zaradi želje po omejevanju širjenja epidemije je sicer v državi več prepovedi glede gibanja in zbiranja. Od 20. marca je prepovedano zbiranje in gibanje na javnih površinah, izjeme so dostop do službe, lekarn, bolnišnic in najbližje trgovine z živili.

Deset dni pozneje je začel veljati odlok, ki prepoveduje gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča. Med izjemami so prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nega družinskih članov. Od sobote pa so dovoljena vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine prebivanja. V občini bivališča pa so ponovno dovoljene nekatere športno-rekreacijske dejavnosti, npr. tek, kolesarjenje, tenis in golf.

Sicer pa je še naprej prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javne kraje in površine ter gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, na kar bodo policisti pozorni tudi v prihodnje.

STA