Po sklenjenem sporazumu s tožilstvom je danes Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu Katarini Valentar za kaznivo dejanje mučenja živali izreklo osemmesečno zaporno kazen, ki jo bo odslužila z delom v splošno korist. Valentar je krivdo priznala in dogodek, v okviru katerega je bilo marca lani odkritih več poginulih in shiranih goved, obžaluje.

Poginilo več glav goveda, ostale so napotili v zakol

Marca lani je javnost pretresla zgodba s kmetije v naselju Podgora nad Kotljami na Koroškem, kjer je uradni veterinar v nadzoru, izvedenem na podlagi prijave, odkril po takratnih podatkih osem poginulih glav goveda, zelo slabe higienske razmere v hlevu in več drugih kršitev.

Kasneje je poginilo še eno govedo, preostalih 13 pa so pristojni napotili v zakol. Primer so v nadaljevanju obravnavale tudi druge pristojne službe. Zoper Katarino Valentar, ki je na kmetiji opravljala dopolnilno dejavnost, ni pa njena lastnica, je bil vložen obtožni predlog, zadeva pa se je na današnjem prvem naroku na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu hitro zaključila.

Olajševalna okoliščina, ker je dejanje priznala in ga obžaluje

Valentar je v ponedeljek s slovenjgraškim tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde. Okrajno sodišče je sporazum sprejelo in glede kazni, določene s tem sporazumom, presodilo, da je pravična in primerna. Za mučenje živali je sicer zagrožena kazen zapora do treh let.

Pri tem je tudi sodišče, kot je danes povedala sodnica Vesna Rebernik Jamnik, tehtalo olajševalne okoliščine, da Valentar predhodno ni bila nikoli kaznovana, da skrbi za dva otroka in onemoglega očeta ter da je dejanje priznala in ga obžaluje. To je Valentar pred sodiščem in tudi v izjavi medijem po naroku ponovila.

Po besedah višje državne tožilke Branke Čas, ki je zaradi odsotnosti tožilca Iva Šumeta, ki je sodeloval pri sklenitvi sporazuma, predstavila sporazum in obtožbe, je Valentar najmanj 22 govedom po nepotrebnem povzročila trpljenje, ni poskrbela za ustrezno veterinarsko oskrbo ter ni zagotovila zadostne krme in vode. Čas je povedala tudi, da so pri štirih živalih v vampih odkrili PVC folijo ter da Valentar ni skrbela za ustrezno higieno, saj so živali bile v 30 centimetrov visokem gnoju in gnojevki, prav tako pa tudi med sedmimi trupli oz. ostanki trupel.

Po navedbah tožilke je Valentar kaznivo dejanje storila z direktnim naklepom in se pri tem svojega protipravnega ravnanja v celoti zavedala. Tudi Čas je povedala, da sklenjen sporazum upošteva olajševalne okoliščine, medtem ko oteževalnih okoliščin ni zaznati. Izrečeno zaporno kazen osem mesecev zapora bo obdolžena odslužila z delom v splošno korist, ki ga mora opraviti v dveh letih od izvršljivosti sankcije.

Po besedah zagovornice Katarine Valentar, odvetnice Irme Pavlinič Krebs, si obdolžena še danes očita in se sprašuje, zakaj v kritičnem obdobju ni uspela zaznati okoliščin, ki so povzročile trpljenje živine. Očita si, da jih ni pravočasno zaznala in prosila veterinarja za pomoč, je pa po njenih besedah veterinar nekaj mesecev pred dogodkom opravil redni veterinarski pregled.

Slovenjgraško sodišče je Valentar, ki je v preteklosti opravljala tudi delo novinarke, danes pa je zaposlena kot kmetica, glede na njene premoženjske razmere oprostilo stroškov kazenskega postopka, naložilo pa ji je plačilo stroškov v višini 109 evrov, ki so povezani z vročanjem sodnega pisanja. Pristojni so ji sicer že lani z odločbo izrekli trajno prepoved reje goveda.

STA