Kot so po poročanju portala 24ur sporočili člani projekta LIFE Lynx, ki si prizadeva oživiti populacijo risov v Sloveniji, saj je bila ta zaradi sorodstvenega parjenja močno ogrožena, je v sredini meseca maja GPS-ovratnica risinje Neže, potomke doseljenega risa Goruja in rezidentne risinje Teje, poslala signal smrtnosti. Predstavniki Biotehniške fakultete, ki sodelujejo v projektu, so takoj odšli na teren, kjer so na območju Lovske družine Struge na Dolenjskem, in sicer v bližini lovske preže, našli ovratnico, ki je bila z risinega vratu odtrgana na silo.

V bližini ovratnice našli madež Nežine krvi

Ko so v bližini ovratnice našli še madež Nežine krvi, je Policija sprožila postopek. Lovska zveza Slovenije (LZS) je sporočila, da v popolnosti sodeluje s Policijo in ji nudi stoodstotno podporo pri preiskovanju primera. Po besedah predsednika LZS Lada Bradača, “bo vsak pravnomočno obsojen član lovske organizacije za nezakonit uboj katerekoli prostoživeče živali za vedno črtan iz lovske organizacije”, navaja 24ur.

Madež krvi risinje Neže, ki so ga odkrili v bližini ovratnice.FOTO: Urša Fležar

Odtrgana ovratnica risinje Neže, ki so jo našli v gozdu na Dolenjskem.FOTO: Jaka Črtalič

Preiskava primera še poteka, si pa vsi, ki sodelujejo v projektu ohranjanja risa, želijo, da bi zgodba dobila epilog in da v prihodnje ne bi več prišlo do tovrstnih dogodkov. Ris v Sloveniji velja za ogroženo vrsto in je zato zaščiten z mednarodnimi in nacionalnimi predpisi. Brez načrtnega doseljevanja bi te divje mačke izumrle. Preden smo jih v letu 2019 začeli k nam doseljevati, jih je bilo v naših gozdovih le še okoli 15. Prvi je k nam prišel prav ris Goru iz Romunije.

Kazenski zakonik v 342. členu določa, da se storilca nezakonitega lova kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom od šestih mesecev do dveh let, še navaja 24ur.