Policisti so moškega od povzročanja nevarnosti najprej poskušali odvrniti s pogovorom in pozivanjem, nato pa še z uporabo plinskega razpršilca, palice in s paralizatorjem. Prisilna sredstva na moškega niso imela učinka. Do takšnih situacij po navedbi policije običajno prihaja, kadar so osebe v nepojasnjenem psihofizičnem stanju in posledično zato manj dovzetne za bolečino in substance. Pri uporabi paralizatorja pa obstaja možnost, da se krog ne sklene, zato uporaba ni učinkovita.

V času delovanja policistov osebe v okolici niso bile ogrožene in zato ni bilo takojšnje potrebe po nadaljnjem stopnjevanju uporabe prisilnih sredstev. "Dolžnost policistov namreč je, da policijsko nalogo opravijo z najmanjšimi škodljivimi posledicami tako za okolico kot za osebe, ki so v postopku," so še navedli.

So pa policisti postopek kljub temu ves čas varovali tudi s strelnim orožjem v primeru stopnjevanja situacije. Ko je moški v nekem trenutku odložil noža, so ga z uporabi telesne sile obvladali in vklenili policisti specialne enote. Moški v postopku ni bil poškodovan. V skladu z določbami zakona, ki določa naloge in pooblastila policije, bo imenovana komisija, ki bo preverila uporabo vseh prisilnih sredstev in podala poročilo z oceno zakonitosti in strokovnosti njihove uporabe.

Previdnost v postopkih 

"Policisti so v takih postopkih še posebej previdni, saj izkušnje iz prakse predvsem tujih policij kažejo, da v takšnih primerih ni moč izključiti, da želi oseba s svojim ravnanjem izzvati policijsko uporabo strelnega orožja. Zato je pri vodenju takih postopkov pomembno upoštevati več vidikov in tudi možnost, da je storilec tudi sam lahko v nepojasnjenem stanju, zaradi katerega tudi sam potrebuje pomoč," so zapisali na PU Ljubljana.

Policisti so to v tem primeru prepoznali in upoštevali. To po navedbah policije ne pomeni, da se sredstva bojijo uporabiti. "Ravnanje policistov kaže na to, da so si, potem ko so poskrbeli, da moški ne more več nikomur škodovati, prizadevali ohraniti življenje mladega človeka, ki se je več kot očitno znašel v stiski," so zapisali.

Pri tem so poudarili, da so komentarji o delu policistov v smislu, da policisti na kraju niso opravili svojega dela, neprimerni, podcenjujejo policijski poklic in vlogo organizacije v družbi in kažejo na nepoznavanje osnov policijskega dela. Ravnanja policistov gredo namreč v smeri reševanja življenj s čim manjšimi posledicami, so zaključili.