V nadaljevanju sojenja obtoženemu poskusa umora v mariborskem parku Luki Gašpariču je njegov zagovornik Žiga Podobnik predložil novo psihiatrično mnenje glede prištevnosti obtoženega. Sodni senat je tokrat njegov predlog sprejel in tako bodo to mnenje posredovali sodnemu izvedencu Petru Preglju, nato pa 11. julija zaslišali oba strokovnjaka.

Odvetnik podal predlog za izločitev vrste ključnih dokazov

24-letni Gašparič, ki mu tožilstvo očita, da je na grozovit in zahrbten način poskušal septembra 2022 v Mestnem parku vzeti življenje 21-letnemu dekletu, je na današnjem naroku sodeloval prek videokonference iz zavoda za prestajanje kazni v Celju, od koder ga zaradi kadrovskih težav niso mogli privesti na mariborsko okrožno sodišče.

Najnovejše strokovno mnenje, ki ga je naročila obramba, je izdelal psihiater Matej Kravos, na njegovi podlagi pa je odvetnik Podobnik podal tudi predlog za izločitev vrste ključnih dokazov.

Vsebina mnenja še ni javno znana, nanaša pa se na vprašanje prištevnosti obtoženega v času kaznivega dejanja ter prisotnosti in vpliva zaznane prilagoditvene motnje na njegovo sposobnost razumevanja pravnih poukov ob aretaciji.

Sodišče bo to mnenje posredovalo sodnemu izvedencu Petru Preglju, ki je v marca predstavljenem mnenju zapisal, da pri obtoženem ni zaznal psihične motnje, ki bi v času obravnavanega dogodka bistveno vplivala na njegovo sposobnost razumevanja in obvladovanja dejanj.

Pri obtoženemu sicer zaznana pisotnost prilagoditvene motnje, a ...

Po tragičnem dogodku je bila pri obtoženem po besedah izvedenca Preglja sicer zaznana prisotnost prilagoditvene motnje, ki je nastala najverjetneje zaradi intenzivnega čustvovanja, in delna izguba spomina. A to ne pomeni, da takrat ni bil sposoben razumevanja in obvladovanja svojih dejanj, je ocenil. Zmožnost razumeti pomen dejanja in se obvladati je bila zaradi močnih čustev sicer zmanjšana, a ne bistveno, je takrat povedal Pregelj.

Tožilec Darko Simonič je danes poudaril, da takšne ocene potrjuje tudi obtoženčeva medicinska dokumentacija. Kot je dejal, način storitve dejanja in komunikacija z oškodovanko nikakor ne potrjujejo domnevnega nerazumevanja pri obtoženem. "Njegova ravnanja potrjujejo njegovo prištevnost tako v času storitve kaznivega dejanja kot ob sprejemanju pravnega pouka s strani policije," je dejal.

Izpostavil je še, da sta tako sodni izvedenec kot predhodno predložena strokovna pomoč obrambe identificirala pri obtoženem nadpovprečno razvite živčne funkcije in sposobnost spoprijemanja s problemi, zato je tožilec mnenje Kravosa označil za nov manever obrambe s ciljem zavlačevanja sodnega postopka. "Ne bo konca teh strokovnih mnenj, zato je treba enkrat narediti konec. Stanje je dovolj razčiščeno," meni tožilec.

Obramba je predhodno že angažirala psihiatra Mladena Vrabiča, ki je ocenil, da je bil tragični dogodek posledica akutne reakcije obtoženega na stres, ki da je ni zmogel zaustaviti. Ta naj bi bila po njegovem mnenju posledica nerazrešenega ljubezenskega razmerja z oškodovanko.

Po zagovoru obtoženega je moral izvedenec Pregelj dopolniti svoje mnenje, a je še vedno menil drugače kot Vrabič, zato je obramba predlagala vpoklic novega izvedenca. Sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šoštarič temu predlogu na prejšnjem naroku ni ugodil.

STA