V obdobju od 13. do 26. 1. 2020 so na območju Policijske uprave Maribor izvajali poostrene aktivnosti, s poudarkom na nadzoru nepravilne uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ter drugih naprav ali opreme, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje voznikov. Nadzor nad tovrstno problematiko smo izvali tako ob rednem delu kot tudi v okviru poostrenih nadzorov cestnega prometa.

V navedenem času so pri nadzoru cestnega prometa ugotovili skupaj 553 kršitev nepravilne uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje  voznikov med vožnjo, zaradi katerih je bila 527 kršiteljem izrečena predpisana globa, zoper enega kršitelja je bil podan obdolžilni predlog, 25 kršiteljev pa je bilo opozorjenih.