V nadaljevanju sojenja nekdanjim vodilnim v Novi KBM, ki jim specializirano državno tožilstvo očita sporne posle s hrvaškimi nepremičninami, so danes prek videokonference iz Zagreba zaslišali revizorko Janjo Kulić, ki je pregledovala sporne posle. Sojenje se bo nadaljevalo 10. julija.

Novo KBM naj bi oškodovali za nekaj več kot 25 milijonov evrov

Specializirano državno tožilstvo očita obtoženim Igorju Šujici, Matjažu Kovačiču, Manji Skernišak in Borisu Cekovu, da so sredi prejšnjega desetletja s svojim vplivom dosegli, da je banka odobrila hrvaškemu hčerinskemu podjetju Multiconsult osem kreditov, s katerimi je prek nakupa poslovnih deležev različnih hrvaških projektnih družb prihajala do nepremičnin na Hrvaškem. Ker naj bi nakupe občutno preplačali, naj bi po ocenah tožilstva oškodovali Novo KBM za nekaj več kot 25 milijonov evrov.

O vsebini revizorskega poročila iz leta 2009 se priča danes na mariborskem okrožnem sodišču ni podrobneje opredeljevala, po navedbah tožilstva pa to potrjuje preplačanost projektov. Revizija je zajela nakupe zemljišč s strani projektnih družb in nato še sledeče posle, v katerih je Multiconsult odkupil poslovne deleže v teh projektnih družbah, katerih edino premoženje so bila sporna zemljišča. Po navedbah tožilca Iztoka Krumpaka iz revizijskega poročila izhaja, da je vmes dvakratno poskočila ocenjena vrednost zemljišč.

Poročilo izdelali po običajnem postopku

Revizorka Kulić je pojasnila, da so poročilo izdelali po običajnem postopku. Nikogar od obtoženih predhodno ni poznala in tudi nihče ni pritiskal ali kakor koli vplival nanjo. Predstavniki Multiconsulta so bili po njenih besedah kooperativni, predložili so zahtevano dokumentacijo in odgovarjali na njena vprašanja.

Po njenih besedah so bili vsi preučevani posli visoke vrednosti in daljšega trajanja, zato je revizijska hiša naročniku Novi KBM predlagala, da se predmet revizije razširi in namesto revizije določenega vzorca preveri vse transakcije. Banka je predlog sprejela in opravili so revizijo vseh transakcij. Da bi predstavniki Multiconsulta prikrivali kakšne podatke, ni zaznala.

Kulić je še povedala, da se ne spomni, da bi prejela kakšne pripombe na revizijsko poročilo. Na vztrajanje obtoženega Šujice, da je Multiconsult podal pripombe, je odgovorila, da se tega ne spomni. Na njegovo poizvedovanje glede revizorskega poznavanja cenitev nepremičnin pa je povedala, da namen revizije ni bila cenitev nepremičnin: "Kot revizijska hiša se ne ukvarjamo s tem."

STA