Projekt črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak, moči 2 x 220 MW in 2 x 400 kV daljnovodna povezava do obstoječega mednarodnega daljnovoda Maribor-Kainachtal je z državnim prostorskim načrtom (DPN) umeščen v prostor. Projekt je vključen v »Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2023 do leta 2032« in v Nacionalni energetski in podnebni načrt, so sporočili z Dravskih elektrarn Maribor.

Dravske elektrarne Maribor, družba skupine HSE, in ELES s projektom sledijo svojemu poslanstvu, zelenemu prehodu in Nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu. 

»Namen ustanovitve Projektnega sveta ČHE Kozjak je strateško komuniciranje in sodelovanje investitorja z župani občin Selnica ob Dravi, Pesnica in Maribor. Samo skupaj lahko dosežemo pravilen in hiter prenos informacij. Veseli me, da županja in župana projekt podpirajo.«, je poudaril mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor.