Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, ki deluje kot del skupine HSE, je pridobila pravnomočna ključna dovoljenja za izvajanje trajnostnih praks v skladu z načeli krožnega gospodarstva. S pridobljenim okoljevarstvenim soglasjem (OVS) in okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) so Dravske elektrarne Maribor prejele zeleno luč za predelavo lesnega dela plavja v dragoceno surovino.

Biomasa primerna za uporabo v srednje velikih in velikih kurilnih napravah

Večina plavja, ki potuje po reki Dravi, se ustavi pred hidroelektrarno Zlatoličje, kjer se odstrani (izvleče iz vodnega telesa). Količine plavja so posebej velike v obdobjih t. i. visokih vod oziroma ob drugih vremenskih nevšečnostih. Pridobljeno okoljevarstveno soglasje, ki izkazuje primernost lokacije, in okoljevarstveno dovoljenje, ki izkazuje primernost predelovalne tehnologije, bosta v prihodnje omogočali, da na lokaciji hidroelektrarne Zlatoličje lesni del odstranjenega plavja predelajo v biomaso, primerno za uporabo v srednje velikih in velikih kurilnih napravah.

''V praksi to pomeni, da bomo lesni del plavja predelovali v lesne sekance, ki se bodo uporabili v kurilni napravi Termoelektrarne Šoštanj, za katero ima družba pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za uporabo kombinacije dveh goriv; premoga in biomase. Z navedenim skupaj prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujanju ter realizaciji trajnostnih energetskih praks,'' so pojasnili pri DEM.

[[image_1_article_67935]]

»S pridobljenimi dovoljenji in certifikatom je naša družba ponovno dokazala svojo zavezanost k trajnostnemu razvoju ter odgovornemu in učinkovitemu ravnanju z viri. S temi koraki dodatno utrjujemo vodilno vlogo v elektroenergetski panogi, hkrati pa pomembno prispevamo h globalnim prizadevanjem za zmanjšanje ogljičnega odtisa in zelenega prehoda,« je ob tem poudaril mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor.

Dravske elektrarne Maribor so za navedeni postopek pridobile tudi mednarodni SURE certifikat, ki potrjuje skladnost z zahtevami Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov RED II (Direktiva EU 2018/2001 - Renewable Energy Directive II). Pridobljeni certifikat je ključen korak pri zagotavljanju skladnosti z emisijskimi standardi za biogoriva, ki jih predpisujejo regulativni organi, zlasti za operaterje proizvodnje električne energije in toplote iz biomase ali bioplina z močjo nad 20 MW.

Mag. Branko Debeljak, generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj je dodal: »V šoštanjski termoelektrarni biomaso že sedaj v manjšem deležu dodajamo lignitu Premogovnika Velenje. Za uporabljeno lesno biomaso nakup emisijskih kuponov ni potreben in je tako z okoljskega vidika kot z vidika alternativnih priložnosti v postopnem zelenem prehodu pomemben energent. Verjamem, da je lesna biomasa za Slovenijo velika priložnost in premalo izkoriščen potencial.«