Gospodarstvo

Vlaganja v energetski sektor: Ali smo pripravljeni na višjo omrežnino?

Uredništvo , 15.06.23 ob 11:02

Agencija RS za energijo, v komentarju osnutka posodobljenega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), opozarja, da bo izjemno povečanje potrebe po dodatnih naložbah zaradi doseganja ciljev NEPN v prihodnjih letih bistveno vplivalo na višino omrežnine.

Vlaganja v energetski sektor: Ali smo pripravljeni na višjo omrežnino?

Za dosego ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) bo potrebno večje vlaganje v energetski sektor, več vlaganj v omrežje pa pomeni višjo omrežnino za odjemalce. Dosedanja vlaganja niso sledila pričakovanemu tempu, kot je bilo napovedano v prvem NEPN, ki je bil sprejet februarja 2020.

”Če bi sledili načrtovanim naložbam iz veljavnega razvojnega načrta distribucijskega sistema električne energije za obdobje od 2023 do 2032, bi se omrežnina v tem obdobju samo zaradi amortizacije in reguliranega donosa na sredstva v povprečju povišala za 45 odstotkov v primerjavi z načrtovano omrežnino za leto 2022. V začetnih letih desetletnega obdobja bi bil dvig omrežnine nekoliko nižji od povprečnega, medtem ko bi bil v zadnji tretjini obdobja potreben dvig omrežnine med 80 in 100 odstotki,” zapišejo v komentarju.

Potrebno je oceniti koliko lahko gospodarstvo sploh prenese

Agencija RS za energijo poziva k jasni opredelitvi vplivov v dokumentu NEPN in tudi oceno o tem ”koliko je gospodarstvo oziroma prebivalstvo dejansko zmožno prenesti”. Na drugi strani pa opozorijo, da je nujno potrebno postaviti tudi jasne zaveze za elektrooperaterje za pridobivanje nepovratnih sredstev in vlaganje v tiste rešitve, ki prinašajo največje koristi za omrežje in odjemalce.

”Ob tem pa morajo podjetja izkoristi kreditni potencial, likvidnostne težave pa bi lahko zagotavljali tudi z morebitno uvedbo namenskega prispevka za sofinanciranje povečanih naložb zaradi zelenega prehoda in doseganja ciljev iz NEPN, za kar pa je potrebna ustrezna zakonska podlaga,” še zapišejo.