Vlada je izdala uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Z njo želi dodatno spodbuditi uporabo sončne energije, ki se hitro krepi. Med drugim bi bila postavitev sončnih elektrarn ob nekaterih izjemah obvezna na objektih s strehami, večjimi od 1000 kvadratnih metrov.

Gre predvsem za poslovne objekte

Uredba tako po pojasnilih ministrstva za naravne vire in prostor določa podrobnejša pravila za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša pravila za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja in podrobnejša pravila za umeščanje fotonapetostnih naprav ter sprejemnikov sončne energije na druga območja in objekte.

Kot je po seji vlade povedal podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje, Matej Arčon, uredba med drugim za novogradnje, ki imajo strehe ali nadstreške s tlorisno površino večjo od 1000 kvadratnih metrov, predvideva obvezno postavitev sončnih elektrarn. Gre predvsem za poslovne objekte, je dodal. Bo pa ta obveznost veljala le za tiste objekte, ki bodo imeli možnost priključitve fotovoltaične naprave na omrežje in ustrezno lego, ko gre za osončenje.

Umeščanje fotonapetostnih naprav je dopustno tudi na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki so namenjena poslovnim dejavnostim, vse dokler se ne izvede gradnja objektov na njih.

Danes sprejeta podrobnejša pravila se bodo uporabljala neposredno pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor.

V letu 2023 v sistem priključenih dobrih 18 tisoč sončnih elektrarn

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so spomnili, da je bilo v letu 2022 v sistem priključenih 12.698 sončnih elektrarn skupne moči 227,6 megavatov (MW), v letu 2023 pa 18.034 sončnih elektrarn skupne moči 411,8 MW.

Skupno je bilo 31. decembra 2023 v sistemu 49.092 sončnih elektrarn v skupni moči 1104,5 MW, ta številka pa vključuje individualne sončne samooskrbe elektrarne, skupnostne sončne samooskrbe elektrarne ter sončne elektrarne z merjeno električno energijo. V zadnjih dveh letih je bilo tako v omrežje priključenih dve tretjini vseh naprav za proizvodnjo energije iz sonca v državi.

V nacionalnem programu za porabo sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2021- 2027 je za proizvodnjo električne energije iz sonca namenjenih 60 milijonov evrov. Sprejeta uredba bo po prepričanju ministrstva pripomogla k lažjemu koriščenju teh spodbud in povečanju obnovljivih virov energije v Sloveniji, še poroča STA.