Gospodarsko ministrstvo je s SID banko in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) predstavilo povratne spodbude, ki so na voljo podjetjem. Do konca leta bodo omogočili preko 512 milijonov evrov posojil in finančnih instrumentov. "Cilj je podpreti podjetja pri njihovi rasti, razvoju in poslovanju," je povedal minister Matjaž Han.

Od gospodarstva odvisno, katere ponujene produkte bo izbralo

Minister za gospodarstvo, turizem in šport je na skupni novinarski konferenci ministrstva, SID banke in SPS poudaril pomen ugodnega povratnega financiranja gospodarstva za večjo konkurenčnost in produktivnost. "Država, katere naloga je, da se na potrebe gospodarstva odziva hitro, je dala na voljo sredstva. Polica je polna, od gospodarstva pa je odvisno, katere ponujene produkte bo izbralo," je dejal.

Obe instituciji nudita podporo na področju povratnih sredstev, kot so ugodni krediti in garancije ter lastniško financiranje, ki po Hanovih besedah nudijo pokrivanje širših potreb podjetij in pomembno dopolnjujejo ponudbo financiranja z nepovratnimi sredstvi. Povratna sredstva so odobrena vnaprej. "V teh časih je pomembno financiranje z nižjimi obrestnimi merami, z daljšo ročnostjo, moratorijem ali nižjimi zahtevami zavarovanja," je poudaril.

Generalna direktorica direktorata za razvojna sredstva Sibil Klančar je povedala, da so v 13 letih s SID banko vzpostavili šest posojilnih skladov v začetni vrednosti 848 milijonov evrov, doslej se je dokončno iztekel prvi sklad. "Finančni produkti zadnjega v višini 100 milijonov evrov bodo na voljo predvidoma v letošnjem drugem četrtletju, šlo bo za ugodna posojila za odpravo posledic avgustovskih poplav," je napovedala.

Različni finančni produkti

S SID banko so vzpostavili dva Sklada skladov, kjer so na voljo sredstva za mikrokredite, energetsko učinkovitost in soočanje z likvidnostnimi težavami. V naslednjem osemletnem obdobju bodo sredstva namenjena za podobne namene. Medtem je SPS, bolj osredotočen na posle nižjega finančnega obsega, v zadnjih štirih letih s 163,5 milijona evrov sredstev ministrstva in 129 milijonov evrov lastnih sredstev oblikoval svoje linije za podporo podjetjem, je dodala.

SID banka letos ponuja 335 milijonov evrov različnih posojil. Do konca leta lahko podjetja vseh velikosti prek različnih finančnih instrumentov financiranja koristijo 235 milijonov evrov, v okviru Sklada skladov in Sklada skladov covid-19 pa je na voljo še 100 milijonov evrov ugodnih posojil. Na voljo so številni programi, ki nudijo financiranje za različne namene podjetij v različnih razvojnih fazah.

"SID banka je v sodelovanju z ministrstvom ponudila različne finančne produkte, v okviru katerih je 196 milijonov proračunskih sredstev oplemenitila s svojimi in od leta 2011 prek petih posojilnih skladov financirala 1644 podjetij v višini skoraj ene milijarde evrov," je poudaril predsednik uprave SID banke Borut Jamnik. Z 291 milijoni evropskih sredstev, ki jim je dodala svoja ter sredstva finančnih posrednikov, pa od leta 2017 financirala 10.000 poslov v višini 500 milijonov evrov, je dodal.

SPS letos ponuja 177 milijonov evrov različnih razvojnih spodbud za malo gospodarstvo. S to kvoto načrtuje podpreti okoli 3800 projektov, vložena sredstva pa naj bi spodbudila za okoli 233 milijonov evrov novih investicij v gospodarstvu. Ponujena sredstva bo SPS financiral iz državnega proračuna (15 odstotkov), evropskih kohezijskih sredstev (14 odstotkov), iz ponovne uporabe sredstev (53 odstotkov) ter lastnih sredstev (18 odstotkov).

72 milijonov evrov posojil za podporo okoli 2000 novih projektov

Preko kreditne sheme bo na voljo okoli 72 milijonov evrov posojil za podporo okoli 2000 novih projektov. SPS je že objavil razpis za 10 milijonov evrov mikrokreditov, zaradi velikega povpraševanja je ta že zaprt. V prihodnjih mesecih bo razpisal dodatnih 10 milijonov evrov. Za krizno likvidnostne kredite podjetjem, ki so utrpela škodo na področju oskrbe z energijo, je na voljo 21,7 milijona evrov. Zaradi velikega zanimanja načrtujejo dodatnih 20 milijonov evrov.

Razpis v okviru garancijske sheme, vreden skupno 66 milijonov evrov, lahko podjetja predvidoma pričakujejo aprila. Razpis za zagon inovativnih podjetij s 2,16 milijona evrov je na voljo. Nadaljevanje finančnih spodbud na področju semenskega kapitala bo SPS izvajal v okviru kapitalskega sklada za zagonske inovacije. Na voljo bodo posebne spodbude za specifične ciljne skupine, med njimi bo razpis za podjetja iz lesarske panoge, vreden 1,5 milijonov evrov. Ponovno bodo na voljo tudi vavčerji, pa je naštela direktorica SPS Maja Tomanič Vidovič.

STA