Gospodarstvo

Vlada bo še naprej regulirala cene bencina in dizla

Uredništvo , 19.06.23 ob 20:32

Vlada prižgala zeleno luč za podaljšanje delne regulacije cen pogonskih goriv in kurilnega olja za leto dni.

Vlada bo še naprej regulirala cene bencina in dizla

Vlada RS je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

Na avtocestah bodo cene še naprej določali trgovci

Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Cene bodo še naprej določali vsakih 14 dni

Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/EUR, tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata se nato doda še dodatek za bio-komponento v eurih/liter (Δt (Bio-)), ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega povprečja cen biogoriv.