Slovenski regionalno razvojni sklad je pred kratkim odobril prvi dve vlogi, prispeli na javni razpis za trajnostne naložbe mladih kmetov Agro FI mladi. Kmeta bosta s prejetimi 335.000 in 43.000 evrov financirala nakup več kmetijskih strojev. Sklad je razpis objavil februarja, na voljo je za več kot 16 milijonov evrov posojil.

Znižanje stroškov za kmetijsko dejavnost in povečanje površin kmetijskih zemljišč

Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je razpis Agro FI mladi objavil 2. februarja, takrat v višini 7,4 milijona evrov, dva tedna pozneje pa je ta znesek zvišal na nekaj več kot 16,6 milijona evrov.

Finančni produkt Agro FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje. Njegov namen je zagotoviti ugodne pogoje za mlade kmete. Vloge je mogoče vlagati še do 17. maja oz. do porabe sredstev.

S prvim odobrenim posojilom v višini 335.000 evrov, ročnostjo 10 let ter enoodstotno fiksno obrestno mero bo mladi kmet lažje uresničil nakup traktorja z navigacijo za namen preciznega gnojenja in škropljenja, kombajnov za zrnje in prikolice za pretovor v višini 729.356 evrov so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Cilja projekta sta znižanje stroškov za kmetijsko dejavnost in povečanje površin kmetijskih zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi.

Drugi mladi kmet pa je za nakup cisterne za gnojevko z dodatno centrifugalno črpalko in razdelilnimi vlečnimi cevmi v vrednosti 80.388 evrov pridobil posojilo v višini 43.791 evrov, ročnostjo sedem let ter 0,5-odstotno fiksno obrestno mero. Cilja projekta sta ohranjanje kmetijskih zemljišč v uporabi in znižanje izpustov toplogrednih plinov pri kmetijski proizvodnji.

V okviru finančnega produkta Agro FI mikro, ki ga je sklad objavil oktobra lani in je namenjen lažjemu financiranju tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoju predvsem majhnih kmetij, pa je sklad do konca februarja odobril 37 mikroposojil v skupni višini 838.516 evrov. Prejelo jih je osem majhnih kmetij in 29 mladih kmetov.

STA