Banke v Sloveniji so v prvih treh mesecih leta ob nadaljevanju občutne rasti prihodkov ustvarile 277,2 milijona evrov dobička pred davki, kar je 82 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 88 odstotkov na 241 milijonov evrov, v mesečni publikaciji o poslovanju bank navaja Banka Slovenije.

Medletna rast dobička se je glede na februarske podatke sicer nekoliko umirila, a ostaja krepka, še posebej spričo dejstva, da je za bankami rekordno leto 2023.

Skupna vrednost posojil nebančnemu sektorju je konec marca dosegla 27,04 milijarde evrov. Medletno je bila višja za 1,1 odstotka. Vrednost denarnih vlog nebančnega sektorja je konec marca dosegla 40,44 milijarde evrov, kar je 3,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani, a se vloge v tem letu predvsem zaradi manjših depozitov podjetij zmanjšujejo.