Člani zamejskih gospodarskih organizacij so se danes v Planici zbrali na letni konferenci Zamejske gospodarske koordinacije, katere osrednja tema je bila, kako aktualne izzive na področju čezmejnega sodelovanja spremeniti v priložnosti. Pregledali so delo koordinacije v njenem prvem letu in izpostavili načrte za naprej.

Povečanje medsebojnega sodelovanja in izmenjava znanja

Zamejsko gospodarsko koordinacijo je decembra 2022 ustanovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju z uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu. Koordinacija povezuje matično državo z zamejskimi gospodarskimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah. Njen namen je povečati medsebojno sodelovanje ter izmenjavo informacij, znanja in dobrih praks na področju gospodarskega sodelovanja, vključno s spodbujanjem vzajemnih investicij, inovacij in turizma.

Današnje letne konference sta se udeležila tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Kot je o izkušnjah v prvem letu delovanja koordinacije povedal Arčon, gredo po poti, ki so si jo zastavili.

Izpostavil je pomen gospodarskega razvoja območij, kjer živijo manjšine, predvsem zaradi ohranjanja jezika, kulture in na splošno moči skupnosti. "Vsi vemo, da si mladi danes želijo dobrih delovnih mest, priložnosti za ustvarjanje in napredovanje. Če v svojih okoljih tega ne dobijo, se selijo drugam," je opozoril.

[[image_1_article_62466]]

Poudaril je tudi pomen sodelovanja med uradom za zamejce in gospodarskim ministrstvom ter vlogo gospodarskih združenj v zamejstvu. Med dosedanjimi projekti je izpostavil ustanovitev pisarne za pomoč pri prijavi evropskih projektov v Trstu, ki je uspešno pridobila že za več kot pol milijona evrov evropskih sredstev.

Med ključnimi projekti za naprej je navedel objavo razpisa za redno financiranje delovanja gospodarskih združenj v vseh štirih sosednjih državah, pripravo gospodarskega razvojnega programa za vsa štiri zamejstva od leta 2025 naprej ter zagotovitev virov financiranja. Obeta se tudi okrepitev gospodarskega sodelovanja z zamejstvom in navezava na slovensko globalno gospodarsko mrežo, ki jo oblikujejo slovenski gospodarstveniki po svetu.

Kar se tiče nadaljnjih možnosti za krepitev sodelovanja, minister vidi največjo priložnost v evropskih združenjih za teritorialno sodelovanje po modelu združenja v Gorici. "Snuje se že na Krasu, ideja pa je nastala tudi na tromeji med Avstrijo, Italijo in Slovenijo, ki predstavlja še nekoliko večji izziv," je pojasnil Arčon.

Minister Han pa je napovedal projekt analize stanja in priprave predlogov za razvoj gospodarskega prostora v zamejstvu v povezavi s slovenskim gospodarstvom. Izsledki projekta bodo služili za pripravo strateškega dokumenta razvoja zamejske gospodarske koordinacije za obdobje 2025-2028.

[[image_2_article_62466]]

Kot je izpostavil, je namen poglobitev sodelovanja. "Zavedamo se, da nam lahko naši ljudje v državah, kot so Avstrija, Hrvaška, Italija in Madžarska, neizmerno pomagajo pri preboju gospodarstva. Nenazadnje je Slovenija izvozno naravnana in 30 odstotkov vsega izvoza opravi s sosednjimi državami," je spomnil minister.

Predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta Robert Frandolič je izpostavil, da sodelovanje v Zamejski gospodarski koordinaciji izjemno dobro vpliva tudi na razvoj skupnosti zamejcev. "Prepričani smo, da bodo narodnostne skupnosti v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem lahko obstale le, če bodo gospodarsko močne," je dejal.

Dosedanje izkušnje s koordinacijo je ocenil kot zelo pozitivne. "Potencial vidimo tako v razvoju naše manjšine oziroma narodne skupnosti kot tudi v razvoju povezovanja med Slovenijo in državo, ki ji pripadamo," je povedal Frandolič, ki je prepričan, da je ta most bistven, da se bo regija Alpe-Jadran še bolj razvila.

Zamejsko gospodarsko koordinacijo sta pohvalila tudi predsednik Slovensko-hrvaškega Poslovnega kluba Saša Muminović in podpredsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu Feliks Wieser. "Namen je, da se ustvari neka osnova, kako v tem prostoru podpirati dobre gospodarske projekte," je izpostavil Wieser in ocenil, da smo na dobri poti.