Gospodarstvo

Uvoženo blago julija za pet odstotkov cenejše kot pred letom

Uredništvo , 30.08.23 ob 18:29

Od julija 2022 do julija 2023 so se cene proizvodov iz uvoza znižale.

Uvoženo blago julija za pet odstotkov cenejše kot pred letom

Cene uvoženih proizvodov so bile v juliju za 0,9 odstotka nižje kot v juniju in za pet odstotkov nižje kot pred enim letom. Tako na mesečni kot na letni ravni je bilo najopaznejše znižanje cen v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro, ugotavljajo na statističnem uradu.

Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so bile julija za 0,5 odstotka nižje kot junija, iz držav zunaj evrskega območja pa za 1,4 odstotka.

Najbolj so se prejšnji mesec znižale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro, namreč za 4,2 odstotka. Cene uvoženih rud in kamnin so bile za 0,5 odstotka nižje kot junija, cene proizvodov predelovalnih dejavnosti pa za 0,8 odstotka.

Cene surovin so bile sicer nižje za 1,6 odstotka, proizvodov za široko porabo za 0,7 odstotka ter proizvodov za investicije za 0,1 odstotka. Le cene energentov so bile za 0,3 odstotka višje kot junija.

Od julija 2022 do julija 2023 so se cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, znižale za 4,5 odstotkov, cene proizvodov iz držav izven njega pa za 5,7 odstotka.

Tudi na letni ravni so se najbolj pocenili proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer za 72,9 odstotka. Znotraj tega so se energenti pocenili za 33 odstotkov. Za 18,4 odstotka so bili cenejši uvoženi proizvodi iz skupine proizvodnja koksa in naftnih derivatov, medtem ko so se cene rud in kamnin od lanskega julija zvišale za 5,9 odstotka.