Vlada Republike Slovenije po izpeljanih najnujnejših korakih za upočasnitev in zajezitev epidemije koronavirusa, kot smo poročali, pospešeno pripravlja prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Mednje pa sodi tudi krizni dodatek za upokojence.

Nemudoma pristopili k pripravi in usklajevanju izhodišč

Predsednica DeSUS dr. Aleksandra Pivec in predsedniki koalicijskih strank so včeraj ponoči uskladili prve usmeritve za hitro finančno pomoč prebivalstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije.

V stranki DeSUS so se, kot so zapisali na družbenem omrežju, še posebej zavzeli za upokojence in s koalicijo dogovorili izplačilo kriznega dodatka upokojencem in najbolj ranljivim socialnim skupinam prebivalstva za čas trajanja epidemije. »Nemudoma smo pristopili k pripravi izhodišč. Predloge bomo uskladili tudi z ZDUS in Sindikatom upokojencev Slovenije z namenom, da v ponedeljek koaliciji predstavimo najboljšo rešitev za vse. Vlada Republike Slovenije bo namreč smernice za pripravo paketa obravnavala in sprejela na seji v ponedeljek. Zakonski predlog bo pripravljen do petka,« so dodali.

Prvi paket finančnih ukrepov za pomoč prebivalcem bo vseboval:

Izplačilo kriznega dodatka upokojencem in najbolj ranljivim socialnim skupinam prebivalstva za čas trajanja epidemije.

Nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije (zdravstvo, civilna zaščita, varnost, kritična infrastruktura… po odločitvi predstojnikov v razponu med 10 do 200% dodatka na osnovno plačo).

Priporočilo delodajalcem v gospodarstvu za podoben pristop v svojih podjetjih, še posebej v trgovini z osnovnimi življenjskimi potrebščinami ipd.

Način in višino povračila plač zaposlenih v podjetjih, ki so morala zaradi epidemije v celoti ali deloma prekiniti proizvodnjo ali poslovanje.

Znižanje vseh funkcionarskih plač na državni ravni za 30% za čas trajanja epidemije.

Način ocene gospodarske škode, povzročene gospodarskim subjektom zaradi epidemije in določitev splošnega okvirja za povračilo.

Tečejo pa tudi že priprave na 2. paket ukrepov za sistemsko blaženje posledic epidemije koronavirusa, so zaključili.