Slovenija je na razpisu Evropske komisije za sredstva iz programa Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef) prejela malo manj kot sedem milijonov evrov za izboljšanje cestne infrastrukture. Namenila jih bo za zamenjavo oziroma rekonstrukcijo viadukta Devin na štajerski avtocesti in zamenjavo mostov čez reko Pivko na primorski avtocesti.

Rekonstrukcija viadukta Devina

Bruselj je Sloveniji dodelil 6,97 milijona evrov za projekt Sirius na avtocestnem delu vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), so danes sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Projekt bo po njihovih besedah v okviru cilja prilagoditve jedrnega omrežja TEN-T dvojni civilno-obrambni rabi prometne infrastrukture pomembno prispeval k pretočnosti težkega tovornega prometa po Evropi in večji prometni varnosti na tem delu koridorja TEN-T ter bo izboljšal dostop do koprskega pristanišča.

V okviru projekta bodo zamenjali oziroma rekonstruirali viadukt Devina na odseku štajerske avtoceste med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami. Prav tako bodo zamenjali mostova čez reko Pivko na odseku primorske avtoceste med Postojno in Razdrtim. Projekt, ki ga izvaja Dars, se je začel januarja letos in bo po navedbah ministrstva zaključen decembra 2027.