Država je v sredo na mednarodnih kapitalskih trgih povečala izdajo 10-letne obveznice RS93 v višini 500 milijonov evrov. Z izdajo je izdani obseg te obveznice povečala na dve milijardi evrov. "Uspešnost transakcije je dokazal velik obseg povpraševanja s strani investitorjev," so ocenili na finančnem ministrstvu.

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, imajo obveznice kuponsko obrestno mero 3,000 odstotka in bodo zapadle 10. marca 2034.

Organizatorice izdaje so bile banke BNP Paribas, Deutsche Bank in J. P. Morgan, država pa je objavila mandat za dodatno izdajo obveznice od 250 do 500 milijonov evrov. Po objavi se je odprla knjiga naročil s cenovno usmeritvijo v območju 65 bazičnih točk razmika nad srednjim tečajem obrestne zamenjave, s čimer je bila investitorjem ponujena premija v višini sedmih bazičnih točk nad sekundarnim trgom.

"Vlagatelji so se pozitivno odzvali na ponudbo in tako je knjiga naročil do 12.15 presegla dve milijardi evrov, kar je omočilo določitev končnega razmika pri srednjem tečaju obrestne zamenjave plus 58 bazičnih točk, ki je predstavljal ekvivalent ravni sekundarnega trga," so navedli.

Knjiga naročil naraščala 

Knjiga naročil je tudi po določitvi razmika še naprej naraščala in je ob zaprtju ob 13. uri presegla 3,1 milijarde evrov, vključujoč 410 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje. To je državi omočilo dodatno izdajo obveznice v višini 500 milijonov evrov. Cena transakcije je bila določena ob 15.53, s takojšnjo razpoložljivostjo obveznice za trgovanje na sekundarnem trgu.

Tretjina investitorjev prihaja iz Nemčije, Avstrije in Švice, 13 odstotkov iz Francije, 12 odstotkov iz Skandinavije, 10 odstotkov iz Srednje in Vzhodne Evrope, vključujoč Slovenijo, devet odstotkov iz držav Beneluksa, 23 odstotkov pa iz ostalih držav.

Po institucionalni porazdelitvi odpade 38 odstotkov na banke oz. zakladnice, 27 odstotkov uradne institucije, 24 odstotkov na upravljavce skladov, devet odstotkov na sklade tveganega kapitala in dva odstotka na zavarovalnice oz. pokojninske sklade, so našteli.

Država je v začetku leta izdala 10-letne obveznice v skupni višini 1,5 milijarde evrov in z zapadlostjo 10. marca 2034. Kuponska mera obveznice RS93, ki jo je Slovenija izdala 3. januarja, je določena pri treh odstotkih. Povpraševanje je bilo po takratnih navedbah finančnega ministrstva nekajkrat večje od končne višine izdaje.

Prvič doslej tudi ljudske obveznice 

Februarja je Slovenija prvič doslej izdala tudi t. i. ljudske obveznice, ki so jih lahko vpisali le državljani. Skupna vrednost te izdaje je 261 milijonov evrov, njihova ročnost je tri leta, obrestna mera pa znaša 3,4 odstotka. Od 27. februarja se z njimi tako kot s preostalimi državnimi obveznicami trguje na Ljubljanski borzi.

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 določa, da se država lahko letos zadolži za največ 4,7 milijarde evrov, v letu 2025 pa za največ 4,3 milijarde evrov. V letnem načrtu odplačevanja državnega dolga je za letos skupaj predvideno odplačilo v višini 3,2 milijarde evrov, od tega je 2,5 milijarde evrov glavnic, preostanek so obresti.