Skupina Petrol je po izgubi v 2022 lansko leto sklenila s 136,6 milijona evrov čistega dobička. Prihodki od prodaje so predvsem zaradi nižjih cen energentov upadli za 26 odstotkov na sedem milijard evrov. Kot so pojasnili v Petrolu, so na poslovni rezultat vplivali tudi višje cene materiala in višji stroški dela.

Uspelo ohraniti finančno stabilnost 

Kot je skupina danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze, jim je kljub inflaciji, regulaciji cen energentov in geopolitičnim napetostim uspelo ohraniti finančno stabilnost ter nadaljevati širitev in diverzifikacijo svojih dejavnosti.

Prodaja goriv je dosegla 3,8 milijona ton oziroma osem odstotkov manj kot predlani, medtem ko je prodaja trgovskega blaga in storitev narasla za deset odstotkov na 571,2 milijona evrov. Prihodke iz naslova trgovskega blaga in storitev so povečali tako v Sloveniji kot na trgih jugovzhodne Evrope. Prodali so tudi 16,6 teravatne ure zemeljskega plina, 12,8 teravatne ure elektrike in 143,4 tisoč megavatnih ur toplote.

Lansko poslovanje je po njihovih navedbah potekalo v precej drugačnih okoliščinah kot leto prej. Razmere na energetskih trgih so se v primerjavi z letom 2022 stabilizirale, zaradi česar je bila regulacija cen nekaterih naftnih derivatov milejša kot v 2022.

Po 2,6 milijona evrov izgube v 2022 so se lani vrnili k dobičku. Prilagojeni kosmati dobiček je dosegel 677,6 milijona evrov, kar je 72 odstotkov več kot predlani, so navedli v poročilu o nerevidiranih rezultatih poslovanja, s katerim se je pred tem seznanil nadzorni svet Petrola.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je znašal 277,1 milijona evrov, potem ko je bil leto prej pri 180,8 milijona evrov. Struktura EBITDA se je po navedbah skupine v primerjavi z letom 2022, ko so na energetskih trgih vladale izredne razmere, normalizirala.

Stroški iz poslovanja na račun višjih cen materialov in višjih stroškov dela 

Stroški iz poslovanja so predvsem na račun višjih cen materialov in višjih stroškov dela medletno porasli za 20 odstotkov na 561,3 milijona evrov.

Za neto naložbe je skupina lani namenila 82,9 milijona evrov, kar v primerjavi z letom 2022, ko so omejena finančna sredstva omogočila naložbe v višini 59,8 milijona evrov, predstavlja 38,7-odstotno rast. Kljub izzivom so lani uspešno nadaljevali izvajanje ključnih razvojnih projektov, so navedli.

Uspešno so nadaljevali strategijo upravljanja dolga, pri čemer so neto zadolženost znižali pod raven iz leta 2021. Vse ključne kazalnike so obdržali na sprejemljivih ravneh, ki po njihovih navedbah omogočajo finančno trdne temelje za prihodnje poslovanje. Bonitetna hiša S&P Global Ratings je decembra lani družbi Petrol potrdila dolgoročno bonitetno oceno BBB- in kratkoročno A-3 ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene "stabilno".

Predsednik uprave zadovoljen

Po besedah predsednika uprave Petrola Saša Bergerja so lani dokazali, da so se nestanovitnim okoliščinam sposobni ne le prilagajati, temveč v njih tudi napredovati. "Aktivno smo soustvarjali pogoje za prihodnost, ob tem pa ohranili finančno stabilnost in zavezanost doseganju strateških ciljev. S tem smo postavili dobre temelje za oblikovanje nove strategije skupine Petrol za obdobje 2025-2030," je zapisal.

Član uprave Drago Kavšek je dodal, da bodo z učinkovitim upravljanjem tveganj, skrbnim upravljanjem stroškov ter odgovornim investiranjem - zlasti v projekte, ki podpirajo energetsko tranzicijo in trajnostni razvoj - zagotovili, da bo Petrol pripravljen na izvajanje nadaljnjih strateških načrtov.

Letos bodo kljub trenutno veljavni zakonodaji, ki omejuje marže na nekatere naftne derivate in hkrati zavira razvojni potencial, zasledovali strateške usmeritve zelenega prehoda, so zapisali. Povečali bodo naložbe, ki so bile v letih 2022 in 2023 zaradi številnih zunanjih dejavnikov upočasnjene. "Z zavezanostjo energetski tranziciji in odlični uporabniški izkušnji bo skupina Petrol nadaljevala prizadevanja za zagotavljanje stabilnosti in donosnosti za delničarje tudi v spremenjenih energetskih in gospodarskih okoliščinah," so dodali.