Socialni partnerji so na današnjem drugem krogu posvetovanja socialnih partnerjev o višini minimalne plače v letu 2022 po pojasnilih predsednice ZSSS Lidije Jerkič predstavili vsak svoje argumente, pri čemer “kot običajno do soglasja ni prišlo“. Kot je povedala za STA, so predlagali 10,65-odstotno zvišanje.

Minister za delo Janez Cigler Kralj je po posvetu s socialnimi partnerji sporočil, da bo uskladitev minimalne plače za leto 2022 enaka višini rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Zvišala se bo torej predvidoma za 4,9 odstotka na 1074,43 evra bruto.

Sindikalna stran je na posvetu po Jerkičevih navedbah izrazila prepričanje, da bi poleg obvezne uskladitve, ki jo določa že zakon z rastjo življenjskih stroškov, rast minimalne plače morala odražati tudi ostale pogoje, od gospodarske rasti, realne rasti plač do padca brezposelnosti in zlasti podražitev, s katerimi se soočamo v zadnjem času. Sindikalni predlog je bil povečanje na 1133,35 evra ali za 10,65 odstotka.

Po mnenju sindikatov izračun sloni na izračunu iz leta 2016

V ZSSS smo mnenja, da bi moral biti dvig višji tudi zato, ker znesek minimalne plače temelji na izračunanih minimalnih stroških iz leta 2016, v vmesnem obdobju pa je prišlo do njihovega občutnega povečanja. Kljub večkratnim opozorilom z naše strani do novega izračuna ne pride,” je poudarila.

Ko bo nov izračun narejen, bo skok minimalne plače ponovno visok, čemur pa bi se po njenem mnenju “lahko v januarju ob dobrih pogojih poslovanja izognili“. “Pri določanju višine minimalne plače se je nujno zavedati, da minimalna plača ni določena za zaščito gospodarstva, temveč pomeni najnižjo še pravično plačilo za delo, varuje torej najbolj slabo plačane delavce,” je dodala.