Vlada naj se zavzame za ohranitev Pošte Slovenije kot enega največjih zaposlovalcev v državi in izvajalca univerzalne poštne storitve, so danes pozvali v Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije. Obrnili so se tudi na SDH, ki da bi moral opustiti namero o prekvalifikaciji pošte iz strateške v pomembno naložbo.

Pošta Slovenije ima več kot 5000 zaposlenih, posredno pa omogoča tudi zaposlitve v odvisnih družbah. Poleg tega izvaja univerzalno poštno storitev, ki je v javnem interesu in zakonsko regulirana, so v današnjem pozivu vladi in Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) zapisali v sindikatu.

Nadpovprečno veliko strokovnih kadrov odhaja

Od vodstva družbe zato pričakujejo gospodarne odločitve, ki jih po njihovem mnenju trenutno ne sprejemajo. "Med drugim se določenim zaposlenim omogoča, da kljub neuspešno opravljenemu poskusnemu delu ostajajo pri delodajalcu in ob odhodu prejemajo višje odpravnine. Zaskrbljujoči so medsebojni odnosi, predvsem v strokovnih službah, na kar smo poslovodstvo že opozarjali, nadpovprečno veliko strokovnih kadrov odhaja," so navedli.

Posebej kritični so do strategije skupine pošte, ki jim jo je vodstvo predstavilo februarja, a je označena kot poslovna skrivnost. Opozorili so, da sta oba poštna sindikata ocenila, da nova strategija predstavlja načrt, ki bo izredno škodljivo vplival na varnost in raven pravic zaposlenih. "Še več; odprl bo vrata za drobljenje in razprodajo za kapital bolj privlačnih dejavnosti skupine, hkrati pa pod vprašaj postavil kakovost opravljanja poštnih storitev," so izpostavili.

V razmerah, ko število zaposlenih stalno upada, je izpostavljanje delavcev socialnemu tveganju po njihovih besedah nedopustno. "Strategijo je decembra potrdil tudi SDH, pri čemer je v njej izrecno naveden pogoj, da se najprej uredi financiranje univerzalne poštne storitve. Ta pogoj še ni izpolnjen, aktivnosti iz strategije pa se že izvajajo," so zapisali.

Ogorčeni nad osnutkom prenovljene strategije upravljanja državnih naložb

Na SDH so se sicer v današnjem pismu, ki so ga posredovali tudi medijem, obrnili predvsem v zvezi z osnutkom prenovljene strategije upravljanja državnih naložb. Ta med drugim predvideva prekvalifikacijo pošte iz strateške v pomembno naložbo. Minister za finance Klemen Boštjančič je sicer sindikatom na sestanku v začetku aprila zagotovil, da v ozadju sprememb strategije ni prodaja pošte in da je do spremembe klasifikacije državnih naložb v osnutku strategije prišlo "izključno zaradi tehničnih razlogov".

Sindikat je v današnjem pismu kljub temu izrazil zaskrbljenost in ogorčenje zaradi načrtovane poteze. "Če Pošta Slovenije ne bo več na seznamu strateških naložb, bo to podlaga za privatizacijo dobičkonosnih delov podjetja, kot so na primer paketne pošiljke in logistika, medtem ko bo dejavnost univerzalne poštne storitve ostala breme države, kar bo državljane stalo veliko več," so zapisali.

Od SDH pričakujejo, da ne bo podprl nadaljevanja izvajanja strategije Pošte Slovenije, od vodstva družbe pa, da od svojih načrtov nemudoma odstopi ter se posveti organizaciji dela in upravljanju družbe v korist države, zaposlenih in uporabnikov poštnih storitev. Vodstvo so pozvali tudi k spoštovanju socialnega dialoga.

STA