Vzdrževanje kanalizacijskega sistema sodi med osnovne dejavnosti mariborske družbe Nigrad, ki ima v upravljanju več kot 300 kilometrov kanalizacijskega omrežja ter številne objekte in čistilne naprave, tako v Mariboru kot v sosednjih občinah. V okviru rednega vzdrževanja Nigrad izvaja tudi čiščenje sistema javne kanalizacije. Sam postopek čiščenja zahteva vodo, ki jo izvajalec javne službe pridobiva s hidrantnega omrežja, na podlagi pogodbe z izvajalcem oskrbe s pitno vodo, to je podjetja Mariborski vodovod.

Prav to dejstvo je zmotilo našo bralko, ki je opozorila na po njenih besedah neracionalno porabo čiste pitne vode za namene čiščenja kanalizacije.“Zakaj se za take stvari ne uporablja recimo vode iz reke Drave? Črpanje vode iz hidranta na Pobrežju je v zadnjih dneh potekalo nekaj ur, kar se mi zdi zelo veliko. S čisto pitno vodo bi morali ravnati bolj skrbno,” je prepričana naša bralka.

Voda mora biti čista, da ne pride do zamašitve

Za pojasnila smo se obrnili na Nigrad, kjer so povedali. da kot izvajalec javne službe za celoten sistem uporabljajo vodo, ki je osnova za čiščenja in delovanja specialnega vozila.“Za primerjavo lahko podamo, da je poraba vode odvisna od premera cevi, zamašenosti javnega kanalizacijskega sistema in pritiska, ki se pri tem uporablja. Zavedati se je potrebno, da čiščenje cevi poteka s približno 200 bari in porabo vode 200 litrov na minuto. Zaradi občutljivosti sistema na specialnih vozilih mora biti tekočina, v tem primeru voda ustrezne čistoče, da ne prihaja do zamašitev visokotlačnih cevi in šob s katerimi se opravlja čiščenje javne kanalizacije,” je za naš portal pojasnil Dejan Tacer iz Nigrada.

“Zavedati se je potrebno, da čiščenje cevi poteka s približno 200 bari in porabo vode 200 litrov na minuto. Zaradi občutljivosti sistema na specialnih vozilih mora biti tekočina, v tem primeru voda ustrezne čistoče, da ne prihaja do zamašitev visokotlačnih cevi in šob s katerimi se opravlja čiščenje javne kanalizacije”

Nigrad je sicer v letu 2018 za izvajanje javne službe odvajanja odpadne vode v celotni Mestni občini Maribor imel za skoraj 1,7 milijona evrov stroškov, kar predstavlja vse stroške javne službe, medtem ko je porabljena količina vode za vse namene od čiščenja kanalizacije do polivanja cest za vse občine, kjer izvajajo javno službo, v letu 2019 znašala 6.701 kubičnih metrov.