V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) predvsem zaradi hitre rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin in energentov vladi predlagajo izredno uskladitev minimalne plače najmanj v višini 8,2 odstotka – s 1074,43 evra na 1162,53 evra bruto. Izredna uskladitev minimalne plače bi med drugim omilila rast števila revnih zaposlenih.

Kot so v pozivu vladi pojasnili na ZSSS, podatki državnega statističnega urada kažejo, da je letna inflacija med januarjem in junijem letos znašala 8,2 odstotka. Na rast je najbolj vplivala podražitev hrane in tekočih goriv.

Sindikati opozarjajo, da dvig cen ključnih življenjskih potrebščin najbolj vpliva na posameznike z nizkimi dohodki in zaposlene, ki prejemajo minimalno plačo ter večji del dohodkov namenijo za nakup osnovnih življenjskih potrebščin. Izpostavljajo, da v marsikaterem gospodinjstvu mesečni prihodek ne zadošča za poplačilo vseh stroškov, zlasti kjer je zaposlena samo ena oseba oz. kjer je več otrok.

Dvig pač bi prispeval k zagotovitvi minimalnega socialnega standarda

“V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije smo prepričani, da sedanja rast cen življenjskih potrebščin znižuje realni dohodek zaposlenih ter vpliva na njihov življenjski standard in možnost vključenosti v družbo. Veča se revščina med zaposlenimi delavci, hkrati pa se veča socialna izključenost. Zlasti med otroki,” so zapisali.

Obenem Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) za letošnje leto predvideva nadaljnjo rast cen oz. ohranitev inflacije na visoki ravni.

“Upoštevajoč navedeno, predvsem pa upoštevajoč podatke, ki izkazujejo hitro rast cen osnovnih življenjskih potrebščin ter energentov, kar vse bistveno vpliva na realni dohodek zaposlenih (oziroma prihodek gospodinjstev), ki prejemajo minimalno plačo, predlagamo izredno uskladitev minimalne plače najmanj v višini 8,2 odstotka (od 1074,43 evrov na 1162,53 evrov bruto),” so poudarili na ZSSS.

Izredna uskladitev minimalne plače bi po prepričanju sindikatov nesporno prispevala k zagotovitvi minimalnega socialnega standarda zaposlenih v Sloveniji in omilila rast števila revnih zaposlenih ter zmanjšala socialno izključenost ljudi, zlasti revnih.

Predlagana izredna uskladitev minimalne plače bi obenem pomenila, da bi se njena višina približala sedanjim stroškom osnovnih življenjskih potrebščin. S tem pa bi se tudi približali namenu, ki se želi doseči z veljavnim zakonom o minimalni plači, so še zapisali.

STA