Kljub zahtevnim razmeram na trgu so uspeli v družbi Salonit Anhovo povečati prihodke od prodaje v primerjavi s preteklim letom za 11 %, prav tako je zrasla tudi produktivnost zaposlenih nad zastavljenimi cilji. Dodana vrednost na zaposlenega je okoli 138.000 evrov in je med najvišjimi v goriški regiji.

Vrednosti svojih zaposlenih se zavedajo tudi ostala podjetja v Sloveniji. V Pivovarni Laško Union in Perutnini Ptuj so svoje zaposlene letos nagradili z regresom v višini 1.800 evrov. Hofer je v ta namen namenil 1.700 evrov ter Lidl 1.750 evrov. V Petrolu, največji slovenski energetski družbi pri nas, so letos izplačali regres v višini 1.600 evrov, prav tako tudi v ajdovskem Pipistrelu. Pošta Slovenije je svojim zaposlenim namenila 1.650 evrov, Merkur in Iskra pa sta izplačala enak regres v višini 1.400 evrov.

Vlagati je potrebno tudi v osebni in profesionalni razvoj zaposlenih

Zavedajo se, da je finančna plat zaposlitve pomemben motivator, a ni edini. Zaposlenim je pomembno tudi, da so del ambiciozne razvojne zgodbe, zato vlagajo v njihov osebni in profesionalni razvoj. Posebna motivacija je tudi začrtana pot do ogljične nevtralnosti, po kateri že stopajo s konkretnimi aktivnostmi.

V edini cementarni v Sloveniji dajejo še naprej velik pomen tudi vpetosti v lokalno okolje. Dve tretjini zaposlenih prihaja iz občine Kanal ob Soči, prav tako imajo trenutno 23 štipendistov iz domače in sosednjih občin. Še naprej spodbujajo tudi vajeništvo. Zavedajo se, da bodo izobraževanje in povezovanje različnih znanj ter generacij vedno bolj pomembna, saj so si začrtali ambiciozno razvojno pot do ogljično nevtralne proizvodnje cementa z minimalnimi vplivi na okolje.

Glede na podatke agencije AJPES se Salonit Anhovo uvršča  med 6 % vseh podjetij v Sloveniji, ki so prepoznana kot hitro rastoča podjetja. Gre za podjetja, katerih poslovanje ima pomemben pozitiven doprinos k razvoju slovenskega gospodarstva. Dodana vrednost na zaposlenega je okoli 138.000 evrov in je med najvišjimi v goriški regiji. Ti kazalci omogočajo tudi, da so se letos plače vsem zaposlenim v skupini Salonit povečale za 5,51%, kar je nad lansko inflacijo.