Objavljamo popravek članka “Zakaj je delavka v Lidlu namesto nagrade za deset let dela dobila odpoved?” na zahtevo Lidl Slovenija. Članek je bil objavljen 4.2.20120.

Popravek:

V Lidlu Slovenija se pri svojem delovanju dosledno držimo slovenske zakonodaje in določil Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, hkrati pa si prizadevamo, da s številnimi dodatnimi ukrepi za zadovoljstvo zaposlenih sodelavkam in sodelavcem zagotavljamo ustrezno delovno okolje.

Še enkrat želimo poudariti, da je sindikalno organiziranje in članstvo v sindikatu ustavna pravica, ki je v Lidlu Slovenija nikomur ne odrekamo. Poslovodstvo Lidla Slovenija nikoli ni izdalo navodila o opravljanju zagovorov glede razlogov za včlanitev v sindikat, v katerega je v tem trenutku po naših podatkih vključenih približno 2 odstotka zaposlenih.

Da je do premestitve Tjaše Kozole prišlo zaradi ustanovitve sindikata, saj je bila seznanjena s tem, da bo prevzela vodenje druge poslovalnice, pred ustanovitvijo sindikata. Razlog za takratno premestitev v drugo poslovalnico je bila vrnitev druge vodje poslovne enote s porodniškega dopusta, s čimer smo gospo Kozole tudi seznanili. (Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije namreč določa, da pot na delo in z dela za mater za mater z otrokom do treh let starosti, ne sme trajati več kot eno uro.) Naj poudarimo, da smo enako naredili tudi, ko se je leta 2014 sama vračala s porodniškega dopusta. Vodjem poslovne enote zagotavljamo uporabo službenega vozila z vključenim stroškom za gorivo, mesečno pa prejemajo več kot 3000 EUR bruto plače. Tjaša Kozole se trenutno na delovno mesto vozi v poslovalnico, ki je od njenega domačega naslova oddaljena manj kot 60 kilometrov.

Tjaša Kozole je v zadnjih 15-ih mesecih prejela dve pisni opozorili pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Prejela ju je, ker je zaradi hude malomarnosti, ko je huje kršila pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja s področja varnosti živil in minimalnih higienskih standardov. 28. februarja 2020 pa smo ji pričeli vročati pisno seznanitev pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ki pa se ji izogiba. Zato so njene navedbe, da naj bi za vročanje izvedela preko medijev, neresnica.

Ob tem želimo pojasniti, da zaposleni prejemajo pisna opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga zgolj kadar ugotovimo naklepne ali hudo malomarne kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Konkretnejših informacij o kršitvah Tjaše Kozole vam zaradi varovanja osebnih podatkov ne moremo posredovati, predlagamo pa, da vam jih sodelavka razkrije.

Glede očitkov, povezanih s planiranjem dela zaposlenih, želimo pojasniti, da v Lidlu Slovenija uporabljamo model, ki je skladen z določili Zakona o delovnih razmerjih ter Kolektivno pogodbo trgovinske dejavnosti Slovenije. Delovni čas je v skladu z navedenimi določili neenakomerno razporejen, kar pomeni, da je začasno prerazporejen tako, da v določenem časovnem obdobju znaša več kot pogodbene ure delavca, v preostalem obdobju pa manj od njegovih pogodbenih ur. V kolikor ob koncu referenčnega obdobja za izravnavo delavcu na časovnem kontu ostanejo ure, so te izplačane s 60-odstotnim pribitkom.

V Lidlu Slovenija internih inšpektorjev nimamo. Imamo pa pooblaščenca za varstvo pri delu, ki ima nalogo, da skrbi za dosledno upoštevanje Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Njegova obveznost je izobraževanje in ne kaznovanje, kar potrjuje tudi dejstvo, da  še nikoli nismo izrekli opomina ali sprožili odpoved delovnega razmerja zaradi nepravilnega premeščanja bremen.

Vsako leto izvedemo raziskavo zadovoljstva zaposlenih, zadnji dve leti je bilo to vedno v juniju. Raziskavo zaposlenim pošiljamo po različnih kanalih in jih tudi spodbujamo k reševanju. Ankete so anonimne in so namenjene zbiranju mnenja in tudi idej zaposlenih, kako lahko njihovo delovno mesto še izboljšamo. Letno jih izpolni 60 odstotkov zaposlenih, rezultate anket kot tudi ukrepe za izboljšanje pa jim vsakič tudi predstavimo.

Za konec pa želimo ostro zavrniti skrajno škodljive namige Ladislava Rožiča, da naj bi se regionalni vodje prodaje posluževali tako neprimernih ravnanj, kot je podtikanje izdelkov s pretečenim rokom uporabe. Njihova naloga je, da skupaj z vodjo poslovne enote med drugim preverijo, kako je z varnostjo in kakovostjo izdelkov na naših policah. Nenazadnje pa bi lahko tovrstna dejanja tudi neposredno ogrozila zdravje in varnost naših kupcev, kar si kot trgovsko podjetje ne moremo in ne smemo privoščiti.

Mimogrede, ne drži navedba, da gospa Kozole ne bo dobila nagrade za 10 let dela pri Lidlu Slovenija. Svoj 10-letni jubilej je dopolnila v februarju, obvestilo o tem jo v poslovalnici čaka že od sredine februarja. Izplačilo bo prejela ob naslednji plači.

Tina Cipot,
Vodja službe za Korporativno komuniciranje
Lidl Slovenija