Potem ko bodo februarja izplačane plače za mesec januar, bo inšpektorat za delo v celoletni poostren nadzor nad izvajanjem določb zakona o delovnih razmerjih, ki določajo regres, plačilni dan ter kraj in način izplačila plače, vključil tudi spoštovanje določb zakona o minimalni plači.

Pri tem bodo inšpektorji po navedbah ministrstva še posebej pozorni na elemente minimalne plače oziroma na to, ali so dodatki dejansko izvzeti iz minimalne plače, kot to določa zakon. Preverjali bodo tudi določbe, ki vplivajo na pravilnost določanja in izplačila minimalne plače, torej način obračunavanja plače in vsebino izpisa pisnega obračuna plače ter postopek morebitnih sprememb pogodb o zaposlitvi ali drugih aktov delodajalca.

Podlaga za nadzor tudi podatki finančne uprave

Kot so za STA dodatno pojasnili na ministrstvu, bodo nadzor opravili tako pri naključno izbranih večjih in manjših delodajalcih kot v okviru obravnave obstoječih prijav. Podlaga za nadzor bodo tudi podatki finančne uprave o delodajalcih, ki niso predložili obrazca REK-1 za izplačilo regresa.

Ministrstvo je pripravilo tudi celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo, ki jo bodo v prihodnjem tednu prek sistema eDavki posredovali vsem delodajalcem. Vsebina bo objavljena tudi na spletnih straneh ministrstva.

Za delo od 1. januarja letos je določena nova višina minimalne plače – 940,58 evra bruto. Hkrati so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.