Mariborska Fundacija PRIZMA 10. februarja 2021, med 10. in 12. uro organizira že četrti Podravski Karierni Dialog, letno kampanjo katere osrednja tema je tokrat »Kako smo naklonjeni kariernemu razvoju in izobraževanju med epidemijo in po njej?«. Tema je še kako aktualna, saj je epidemija COVID – 19 ob demografskih izzivih, razvoju tehnologij in digitalizacije dodatno spremenila celoten svet, prinesla nove izzive ter še bolj poudarila pomen kariernega razvoja zaposlenih.

Štartaj kariero s potencialom

Fundacija PRIZMA dogodek organizira v okviru vsakoletne kampanje Podravski Karierni Dialog v okviru sredstev projekta Štartaj Kariero s potencialom, pod okriljem ministrstva za delo, ki ga vodi na področju Podravske regije ter projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 -2022, ki ga s partnerji izvaja pod okriljem ministrstva za šolstvo. Oba projekta sta sofinancirana s strani evropskega socialnega sklada.

Podpora in pomoč pri načrtovanju kariere

Direktorica Fundacije Prizma Dušanka Lužar Šajt je povedala, da Fundacija obeležuje 20. obletnico delovanja. »Smo organizacija, ki je namenjena usklajevanju ponudbe in povpraševanja na lokalnem trgu dela, zato je karierni razvoj rdeča nit, ki se vleče skozi vsa naša prednostna področja delovanja. Ukvarjamo se z razvojem kariere, kjer ciljnim skupinam na trgu dela (mladim, starejšim, zaposlenim, iskalcem zaposlitve, ipd.) nudimo podporo ter pomoč pri načrtovanju njihovih karier ter krepimo kompetence, ki jih potrebujejo za delo in življenje.

Dušanka Lužar Šajt: “Smo organizacija, ki je namenjena usklajevanju ponudbe in povpraševanja na lokalnem trgu dela”

Danes, ko so zaposlitve pod vprašajem in spremembe stalnica na globalnih trgih, se še posebej poudarja pomen načrtovanja razvoja kadrov. O učinkovitem razvoju zaposlenih v podjetju lahko govorimo takrat, ko je le-ta usklajen s cilji in strategijo podjetja ter usmerjen v razvoj kompetenc, ki so najpomembnejše za uspešno izvedbo dela na posameznem delovnem mestu. Zato na področju strateškega razvoja kadrov v podjetjih in organizacijah spodbujamo in z inovativnimi pristopi ustvarjamo priložnosti za delodajalce in odkrivamo ter nadgrajujemo zaposlitvene in karierne potenciale posameznikov. Ob zgoraj navedenem, pa je pomembno področje našega delovanja usmerjeno tudi v podporo razvoju socialne ekonomije in družbenih inovacij.

 

Ob tem je Lužar Šajtova še dodala, da jo veseli, da lahko z različnimi projekti za katere sredstva v celoti zagotavljajo z uspešnimi prijavami na mednarodne in nacionalne javne razpise in s tržnimi dejavnostmi, v Podravju in Vzhodni kohezijski regiji prispevajo k zagotavljanju kompetenc potrebnih za prehod v inovativno, zeleno in digitalno družbo ter s tem k konkurenčnejšemu gospodarstvu in družbeni blaginji. To nam je uspelo tudi v času epidemije, saj smo posameznikov, organizacijam in podjetjem, upoštevajoč preventivne ukrepe za zajezitev epidemije, celoten čas nudili možnosti pridobivanja znanj in podpore pri kariernem razvoju za hitrejšo prilagoditev na razmere v katerih so se le-ti znašli.

»Ne preživi najmočnejša, niti ne najbolj inteligentna vrsta. Preživi tista, ki se je sposobna najbolje prilagoditi na spremembe«, je leta 1859 zapisal Charles Darwin.

V Prizmi pojasnjujejo, da trenutni čas zahteva, da si kot družba in tudi kot posamezniki odgovorimo na dve vprašanji:
1. Kaj se lahko iz situacije v kateri smo se znašli, naučimo?
2. Katera znanja in veščine potrebujemo in jih bomo potrebovali v prihodnosti, da se bomo lahko hitro prilagodili spremembam, ki so pred nami?

Da se bomo lahko čim hitreje prilagodili nastajajočim spremembam, je pomembno svoj karierni razvoj načrtovati nenehno, ter ves čas spremljati priložnosti za razvoj svojih spretnosti in kompetenc.

V Sloveniji je v okviru različnih projektov na voljo paleta brezplačnih programov namenjenih zaposlenim in iskalcem zaposlitev za krepitev poklicnih kompetenc, ključnih za večjo zaposljivost, mobilnost in osebni razvoj ter delovanje v sodobni družbi ter ukrepov kot je čakanje na delo in na skrajšanem delovnem času, ki so jim v pomoč.

Projekta Štartaj kariero s potencialom! in Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022 sta zgolj dva projekta, ki jih izvajajo na Fundaciji PRIZMA, in kjer tudi v času epidemije, upoštevajoč aktualne ukrepe izvajajo brezplačna izobraževanja in podporo pri kariernem razvoju in pridobivanju znanj, ki jih posamezniki potrebujejo za hitrejšo prilagoditev in razvoj potenciala za obvladovanje novih nalog in delovnih izzivov, je povedala Karmen Vaupotič, vodja razvoja in kakovosti ter vodja projekta Štartaj kariero s potencialom! na Fundaciji PRIZMA.

Veliko zanimanja je za programe za krepitev mehkih veščin in digitalnih znanj

Zagotavljajo prilagojena usposabljanja in izobraževanja s katerimi krepijo potencial in strokovnost posameznika v okviru podjetja/organizacije in tudi za večjo zaposljivost na trgu dela. Posamezniki se vključujejo v različne programe. Največ zanimanja je za razvoj »mehkih kompetenc« tj. socialnih veščin in spretnosti, komunikacijskih znanj, znanj s področja reševanja problemov in konfliktov ter na področju obvladovanja osebnih in delovnih sprememb, obvladovanja stresa, timskega dela, vodenja in motiviranja zaposlenih, medgeneracijskega učenja in sodelovanja, ipd.

Velik poudarek je tudi na krepitvi digitalnih znanj in spretnosti, saj so računalniška znanja in vse povezano z IT ključna za uspešno obvladovanje osebnega in poklicnega življenja. Veseli jih tudi, da se že kažejo premiki in dobre prakse, kjer se posamezniki vse bolj zavedajo pomena nenehnega vseživljenjskega učenja in lastnega procesa vodenja kariere s poudarkom predvsem na razvoju delovno specifičnih znanj in kompetenc, kjer gre za uporabo tehničnih, postopkovnih znanj in strokovnih veščin, ki jim omogočajo, da lahko uspešno opravljajo svoje delo.

Ste že prijavljeni na Podravski karierni Dialog?

V okviru dogodka Podravski Karierni Dialog bodo svoje poglede in izkušnje ter priložnosti za razvoj spretnosti in kompetenc ter zaposlitve na območju Slovenije, predstavile dr. Maja Fesel Kamenik, Polona Romih, Saša Boštjančič, Irena Urankar ter Mirjana Zgaga, izjemne strokovnjakinje za izobraževanje, zaposlovanje ter razvoj kadrov. Prijavite se TUKAJ.

Predstavitev brezplačnih programov

Zaposleni in iskalci zaposlitve bodo na dogodku spoznati brezplačne oblike programov izobraževanj in podpore pri razvoju znanj. Ogledali si bodo lahko tudi webinar »Izobraževanje, karierni razvoj in prihodnost dela kot si jo lahko ustvarimo sami – nasveti za delojemalce«, kjer bo Polona Romih, ICF coach, Soft skills trainer, HR consultant predstavila praktične nasvete kako se prilagoditi novi realnosti, ostati motiviran, verjeti vase in katere veščine razvijati glede na hitro se spreminjajoče razmere na trgu dela.

Izziv tudi za delodajalce

Delodajalci in kadroviki bodo na drugi strani dobili odgovore na vprašanja kaj čaka trg dela v letu 2021, in kako naj ravnajo v spremenjenih razmerah, predvsem pa kako pripraviti kader na razmere, ki jih zaradi prihajajočih zamer v gospodarstvu čakajo. Na voljo bo webinar z naslovom: »Delodajalci v precepu novih izzivih v letu 2021 – kakšna bo dejanska realnost dela?«, kjer bo Saša Boštjančič, direktorica in lastnica Optius.com podelila dobre prakse, kako najti dober kader v času nove gospodarske krize, ki bo pripravljen na delo v spremenjenih razmerah.

Še vedno se lahko prijavite na brezplačni ON LINE dogodek Podravski Karierni Dialog Prijavite se TUKAJ

Organizator dogodka je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. Dogodek je sofinanciran je s sredstvi Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru projektov »Štartaj kariero s potencialom!« in »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022«.