Kljub temu da je SDH, ki je 100-odstotni lastnik MLM in hkrati največji upnik družbe, skupaj s preostalima upnikoma Gorenjsko banko in SID banko odobril kratkoročni moratorij na odplačilo posojil MLM, gre s ponedeljkom okoli 50 zaposlenih na čakanje. Regres naj bi zaposleni medtem dobili izplačan z zamudo.

Na čakanje okoli 50 zaposlenih

Kot je danes poročal spletni medij Politikis, je videti, da se zgodba v Mariborski livarni Maribor (MLM), ki ima 350 zaposlenih in 100-letno tradicijo, končuje. Po njihovih informacijah namreč nihče od zaposlenih ni prejel zakonsko obveznega regresa, 50 pa jih v ponedeljek odhaja na čakanje.

V MLM regresa res še ni niso prejeli, a kot je STA izvedela od zanesljivih virov, je sindikat podpisal dogovor, da se rok za plačilo zaradi nezmožnosti plačila podjetja zamakne na skrajni rok za izplačilo regresa, ki je 1. november tekočega koledarskega leta.

Na čakanje naj bi odšlo okoli 50 zaposlenih, in sicer zaradi odpovedi naročil, na svoja delovna mesta pa naj bi se vrnili, ko se bo ponovno povečal obseg dela.

Poziv Mestnega sveta

Zlasti v Mariboru si želijo, da bi država za družbo našla rešitev. Mestni svet Mestne občine Maribor je tako na izredni seji 30. maja sprejel sklep, s katerim je pozval SDH ter njegov nadzorni svet, da takoj pristopita k reševanju problematike v MLM. Hkrati so svetniki pozvali predsednika vlade Roberta Goloba in ministra za gospodarstvo Matjaža Hana, da "uporabita svojo politično moč pri reševanje te problematike".

Svetniki so v soglasno sprejetem sklepu poudarili, da se jim zdi nedopustno, "da ima lastnik SDH mačehovski odnos do upravljanja MLM".

MLM, ki ga od 7. junija vodi Samo Iršič, bi posojila moral odplačati do začetka junija, a so SDH, Gorenjska banka in SID banka odobrili zamik odplačila na 30. september, s čimer se je družba zaenkrat izognila insolventnosti. MLM ima do teh upnikov po navedbah portala 700.000 evrov zapadlih obveznosti.

STA