Med izjemami, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev, bodo od petka vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz. stanovanjih, pri izvajanju katerih ni stika s potrošniki. Čas za nakupe v živilskih prodajalnah za ranljive skupine ostaja med 8. in 10. uro.

Kot so po današnji dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje, so vrtnarije, drevesnice in cvetličarne med izjeme uvrstili, ker imajo v tem času veliko pridelkov (npr. sadike zelenjave, sadike sadja, sadike okrasnega cvetja), ki so vezane na sezonsko prodajo in je bilo v vzgojo teh rastlin vloženega veliko sredstev in dela, kar bi lahko zaradi neprodaje propadlo.

Med izjemami bodo tudi gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

Dostop do druge občine dovoljen, če je tam najbližja vrtnarija

Vlada pri tem opozarja, da je pri teh dejavnostih nujna tako dosledna uporaba tako zaščitne opreme (maske, rokavice) upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. Poleg tega je v zvezi z obiski vrtnarij, drevesnic in cvetličarn treba dosledno upoštevati, da je v primerih, ko te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, dostop v drugo občino dovoljen, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Nakupe v živilskih prodajalnah lahko med 8. in 10. uro opravljajo izključno ranljive skupine (upokojenci, nosečnice, invalidi) in nihče drug, pri čemer upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času, pri prejšnji odločitvi vztraja vlada.

Pojavili so se namreč pozivi, med drugim zagovornika načela enakosti, da bi to obdobje podaljšali do 12. ure, saj da se je v praksi izkazalo, da je odmerjeni nakupovalni čas za skupino, ki predstavlja skupaj skoraj tretjino prebivalstva Slovenije, prekratek.

Nove izjeme glede minimalnega odpiralnega časa

Vlada je poleg tega znova poudarila, da prepoved obratovanja ob nedeljah velja za vse prodajalne, razen lekarn in bencinskih servisov, torej tudi za tiste, ki lahko sicer svobodno določijo obratovalni čas.

Dodala pa je novo izjemo glede minimalnega odpiralnega časa prodajaln z živili, in sicer za srednja in velika podjetja, ki so pred epidemijo obratovala manj kot 10 ur. Gre za majhne prodajalne zunaj mest, s katerimi upravljajo srednja in velika podjetja, ki so bila prisiljena v podaljševanje obratovalnega časa, pojasnjuje vlada.

STA