Električni generator Nuklearne elektrarne Krško (Nek) so po končanem remontu danes ponovno priključili na elektroenergetsko omrežje. Po preverjanjih na nizki moči bodo moč elektrarne postopoma zviševali, so napovedali v Neku.

Med rednim remontom, ki se je začel 1. aprila, so v Neku zamenjali gorivo ter opravili načrtovana vzdrževalna dela, nadzorna testiranja in posodobitve, so zapisali v sporočilu, ki so ga objavili na svoji spletni strani.

Zamenjali 53 elemetov v jedru

V sredici reaktorja so 53 od 121 gorivnih elementov zamenjali s svežimi in tako zagotovili vir energije za obratovanje elektrarne do prihodnjega remonta, ki bo jeseni 2025.

Opravili so načrtovana vzdrževalna dela, preverili celovitost materialov opreme in struktur ter izvedli več sto nadzornih testiranj, ki so potrdila ustreznost delovanja komponent in sistemov.

"Tudi v podaljšani obratovalni dobi nadaljujemo politiko stalnih tehnoloških izboljšav. Posodobitve, ki smo jih končali med remontom, povečujejo jedrsko varnost ter razpoložljivost in zmogljivost elektrarne," so poudarili v Neku. Januarja lani so pristojni izdali okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja do leta 2043.