Slovenski podjetniški sklad je v uradnem listu objavil javni razpis za mikrokredite mikro in malim podjetjem. Na voljo je 10 milijonov evrov iz sklada skladov SID banke. Za konvertibilna posojila mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla pa je na voljo 1,125 milijona evrov semenskega kapitala v obliki konvertibilnega posojila.

Finančni viri za manjšo investicijo ali obratna sredstva

Mikro in mala podjetja ter zagonska podjetja z do 50 zaposlenimi bodo tako lahko tudi letos prejela mikroposojila do maksimalne višine 25.000 evrov, so poudarili na Slovenskem podjetniškem skladu. Ta načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev v višini 10 milijonov evrov podprl okoli 400 projektov, ki potrebujejo finančne vire za manjšo investicijo ali obratna sredstva. Namen finančnega produkta mikrokreditov je namreč neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in startup podjetjem.

Mikroposojilo v višini od 5000 do 25.000 evrov po pojasnilih sklada mikro in malim podjetjem poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve posojila omogoča tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji.

Ti se kažejo v nižjih zahtevah po zavarovanju (zahtevanih je pet menic podjetja), nižji obrestni meri (šestmesečni Euribor s pribitkom 0,8 odstotka), ročnosti kredita, ki sega do 60 mesecev, možnosti moratorija na odplačilo do šest mesecev in tudi v tem, da se stroški posojila ne zaračunavajo. Kredit lahko ob tem krije do sto odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov.

Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko prek ePortala na dva prijavna roka, 17. in 27. februarja.

Razdeljenih za 24 milijonov evrov posojil

Novi produkt je Slovenski podjetniški sklad zagnal konec 2018. Do leta 2023 bo v več razpisih skupaj na voljo 42 milijonov evrov, od tega je 28 milijonov evrov zagotovila SID banka iz sklada skladov. Do zdaj je bilo razdeljenih za 24 milijonov evrov tovrstnih posojil.

Omenjeni sklad s sedežem v Ribnici pa mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponuja tudi semenski kapital. Gre za lastniško oz. kvazi lastniško financiranje prek sklada, prav tako iz sredstev sklada skladov SID banke. Poleg finančne podpore podjetjem je namen financiranja v obliki semenskega kapitala tudi angažiranje zasebnih vlagateljev za naložbe v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.

Sklad je tako danes v uradnem listu in na svoji spletni strani v okviru finančne linije semenski kapital objavil razpis za konvertibilna posojila v višini 75.000 evrov za zagon inovativnih podjetij, v okviru katerega je skupno na voljo 1,125 milijona evrov.

Javni razpis za soinvestiranje z zasebnimi investitorji

Še vedno pa ostaja v okviru produkta semenskega kapitala odprt tudi javni razpis za soinvestiranje z zasebnimi investitorji, kjer sklad skupaj zasebnimi investitorjem, npr. poslovnimi angeli in skladi zasebnega ali tveganega kapitala, zagotavlja lastniško financiranje za hitro rastoča inovativna podjetja.

Mikro in mala inovativna podjetja, ki se nameravajo prijaviti na danes objavljeni razpis, imajo sicer v okviru predselekcijskega postopka, katerega namen je tudi pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, možnost pridobiti do 40 točk za potrebe javnega razpisa v okviru demo dneva, kjer poslovni model in izdelek ali storitev predstavijo pred zunanjo neodvisno strokovno komisijo. Rok za prijavo v predselekcijski postopek je 10. marec.

Program zagotavljanja semenskega kapitala poleg finančne spodbude sklada in potencialnih zasebnih investitorjev vključuje še izobraževanja in usposabljanja v okviru Startup plus programa. Prejemniki lahko prejmejo tudi podporo izbranega mentorja, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe izberejo iz seznama, objavljenega na spletnih straneh podjetniškega sklada.