Neodvisni ocenjevalci so prejeli kar 62 nominacij, v kategoriji finančne institucije pa je bronasto priznanje prejela Nova KBM s projektom izdaje podrejene obveznice Tier 2.

»Prejeta nagrada je priznanje za uspešno večletno delo ekip zaposlenih na področju financ in projektnega financiranja. Obenem nagrada izkazuje našo zavezanost ciljem bančne ESG strategije, da kot finančni partnerji pomagamo slovenskemu gospodarstvu pri zelenem prehodu v okolju prijaznejše in nizkooogljično poslovanje,« je povedala podpredsednica uprave Nove KBM Sabina Župec Kranjc. Kot je v utemeljitvi poudarila ocenjevalna komisija, je Nova KBM izstopala po predanosti trajnostnemu razvoju ter po hitrem in uspešnem izpolnjevanju zelenih zahtev v okviru projekta. Med vlagatelji v obveznico, izdano v 2019, je bila tudi EBRD, iz njenega naslova pa se je financiralo 11 večjih, okolju prijaznih in energetsko učinkovitih stanovanjskih zgradb ter turističnih in poslovnih nepremičnin v Sloveniji. V letu 2021 je Nova KBM izdala neprednostne nadrejene obveznice (SNP – Senior Non Preferred), katere delni investitor je prav tako EBRD. Sredstva EBRD so namenjena financiranju zelenih tehnologij in so še na razpolago.

Trajnostno financiranje je v središču celovite ESG strategije, s katero banka v svoje poslovanje sistematično uvaja ukrepe na področju varovanja naravnega okolja in obvladovanja podnebnih sprememb, prispeva k družbenemu razvoju ter skrbi za visoke standarde korporativnega upravljanja. Nova KBM je na področju trajnostnega financiranja dejavna že več let, pomemben mejnik pa je bil postavljen leta 2017, ko je skupaj z GEN-i razvila prvo zeleno obveznico. Banka najema vire tudi pri  SID – Slovenski izvozni in razvojni banki d. d. in jih namenja za okolju prijazna podjetja in proizvodnjo.