Nova KBM je za leto 2022 ponovno prejela certifikat Green Star z oceno štirih zvezdic, kar jo uvršča v kategorijo zelenih voditeljev. Mednje sodijo podjetja, ki imajo trajnost močno vpeto v poslovno strategijo, vpeljava trajnostnih rešitev kaže rezultate, podjetje pa za doseganje podnebne nevtralnosti sodeluje z različnimi deležniki. Po ugotovitvah izdajatelja certifikata Partnerstva za trajno gospodarstvo (CER), Nova KBM že dlje časa stopa po poti zelene preobrazbe, ima zastavljene cilje in ukrepe za trajnostno poslovanje ter podnebno ukrepanje.

Potrdilo, da so na pravi poti

Osnova za izdajo certifikata Green Star je ocena ESG na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja, ki temelji na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter zakonodaji Evropske unije. Ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja, družbe na podjetje in na drugi strani odtis in vpliv podjetja na podnebje ter družbo. Podrobnejše informacije o ESG aktivnostih v Novi KBM so dostopne na njihovi spletni strani.

»Certifikat Green Star potrjuje, da smo na pravi poti; da uvajamo, glede na sektor del katerega smo, smiselne in učinkovite ukrepe. Naredili smo korak naprej, tudi v primerjavi z lanskim letom. V Novi KBM smo na dosežek ponosni, hkrati pa nas to priznanje za uspešnost na poti zelene preobrazbe dodatno motivira in nalaga odgovornost, da smo pri zastavljanju lastnih ESG ciljev še ambicioznejši. Slednje pomeni, da bomo ne le izboljševali naše ESG kazalnike, temveč pozitivno vplivali tudi na ostale deležnike v smeri zelene preobrazbe,« je ob prejemu certifikata Green Star povedal direktor Sektorja za marketing in komuniciranje Jure Bračko.

“V Novi KBM se zavedamo svoje družbene in okoljske odgovornosti, ki jo prevzemamo kot ena najpomembnejših bančnih institucij v državi. Odgovornost do družbe in okolja se pomembno prepletata s poslovnimi aktivnostmi banke. Odločeni smo, da bomo še naprej ravnali odgovorno v odnosih z deležniki, pri upravljanju svojih vplivov na okolje ter zagotavljanju najvišjih standardov upravljanja. Vemo, da smo v preteklih letih na podlagi zavez in strategije ESG, ki je prepletena s strategijo banke, v poslovanje vpeljali veliko dobrih praks, hkrati pa si z ambicioznimi cilji začrtali našo prihodnjo ESG pot. Aktivno prispevamo tudi k višji kakovosti življenja ter razvoja tako lokalnega kot nacionalnega okolja. V okviru sponzorstev, donacij in drugih partnerstev si prizadevamo v čim večji meri vključevati aktivnosti, ki so usmerjene v ESG cilje, kot so varovanje okolja, korporativna prostovoljnost in dobrodelnost, hkrati pa kot delodajalec nudimo ugodno in stimulativno okolje za vse zaposlene,” so sporočili iz Nove KBM.