Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) obžalujejo, da Agencija za energijo vztraja pri uvedbi nove metodologije obračunavanja omrežnine pri elektriki s 1. julijem. Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal verjame, da sta zdaj na potezi vlada in resorno ministrstvo, da določita dvoletno prehodno obdobje, kot ga je ministrstvo predlagalo.

Zaenkrat predviden datum ostaja 1. julij

Svet Agencije za energijo je v torek odločil, da ne vidi razlogov za prestavitev uvedbe nove metodologije obračunavanja omrežnine pri elektriki, kot so predlagali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Za zdaj tako predvideni datum uvedbe ostaja 1. julij letos. Kako se bo na odločitev sveta agencije odzvalo ministrstvo, za zdaj ni znano.

Generalna direktorica GZS Nahtigal medtem ob odločitvi sveta agencije pozdravlja, da je ta agenciji - vodi jo Duška Godina - naložil, da še naprej zbira informacije in argumente, ki bi lahko vplivali na morebitno dopolnitev metodologije. "Pričakujem, da bodo pri tem upoštevali tudi izračune naše analize," je dodala.

Kot so navedli v zbornici, je prav ta analiza jasno pokazala, da bodo po novem sistemu omrežnin nekatere uporabniške skupine izpostavljene izrazitemu, tudi več stoodstotnemu povišanju omrežnin.

Nezadovoljni s sistemom

Nahtigalova je sicer danes ponovila, da gospodarstvo poleg prehodnega obdobja, kakršnega je predlagalo ministrstvo, potrebuje tudi skrajšanje trajanja časovnih blokov in stroškovno sprejemljivejše prilagajanje odjema. Potrebuje tudi znižanje tarifnih postavk za odjem in moč v vseh uporabniških skupinah oz. postopno zviševanje tarifnih postavk, pri čemer bi morala biti večja teža na omrežnini za energijo, ker poda višjo in hitrejšo finančno spodbudo za prilagajanje odjema.

Po njenem je nujno tudi večje stroškovno razlikovanje med tarifnimi postavkami posameznih časovnih blokov za večji finančni učinek za končnega odjemalca in poenotenje cenovnih signalov ter obračun omrežnine za moč glede na realizirano moč v posamičnem mesecu brez "penaliziranja" presežka določene obračunske moči.

Novi sistem obračunavanja omrežnine naj bi bil po prvotnih načrtih uveden 1. januarja letos, nato je bila uvedba sprva prestavljena za tri mesece in zatem še za štiri. Prejšnji teden je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo agenciji predlagalo, naj se uvedba novega sistema zamakne za dodatni dve leti. Iz agencije so sicer že pretekli teden sporočili, da ne razmišljajo o prestavitvi uvedbe novega sistema obračunavanja omrežnine.

STA