Eko sklad je v včerajšnjem uradnem listu objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli. Ta namenja sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v toplotno izolacijo in optimizacijo sistema ogrevanja starejših stavb, so sporočili.

Nekateri upravičeni do 100 odstotkov subvencioniranja njihovega deleža v naložbi

V tem pozivu so nepovratne spodbude za enkrat višje v primerjavi s prejšnjim pozivom oz. znašajo do 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka so tudi po novem pozivu upravičeni do 100 odstotkov subvencioniranja njihovega deleža v naložbi, so navedli v skladu.

Do sedaj je bila višina spodbude, če se je izvajal en ali dva ukrepa, do 20 odstotkov priznanih stroškov, če so se izvajali trije ali več ukrepov hkrati pa je bila višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov.

Po novem bodo višje spodbude za vsak posamezen ukrep, ni pa več višje spodbude za izvedbo več ukrepov.

Za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu ali izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oz. podstrešju bo po novem višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije. Prej je ta znašala 20 odstotkov oz. 18 evrov na kvadratni meter oz. 12 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oz. podstrešju.

Tudi za toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oz. kleti bo po novem višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 20 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije. Prej je bila ta 20 odstotkov oz. 12 evrov na kvadratni meter. Za optimizacijo sistema ogrevanja bo višina spodbude do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70 evrov na ogrevalo. Prej je ta znašala 20 odstotkov oz. 40 evrov na ogrevalo.

Za večstanovanjske stavbe z osem ali manj posameznimi deli projekt za izvedbo ni več obvezen za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu oz. izolacija ravne ali poševne strehe. Nov rok izvedbo je po novem 15 mesecev za vse ukrepe.

STA