Vodenje Regionalne razvojne agencije (RRA) za Koroško je s 1. julijem za štiri leta prevzel Uroš Rozman, ki je tako na položaju direktorja nasledil dolgoletno direktorico Karmen Sonjak. Ta se sicer po 23 letih vodenja od agencije še ne poslavlja, saj za zdaj ostaja na mestu pomočnice direktorja, ker želi zaključiti nekatere projekte.

Njegove korenine segajo v Maribor

RRA Koroška ima bistveno vlogo pri spodbujanju razvoja v regiji, s prihodom novega direktorja, ki je sicer v tem zavodu pred leti že deloval, pa želijo v agenciji ambiciozno odpreti novo poglavje in oblikovati smernice za nadaljnji razvoj Koroške.

Rozman je na RRA Koroška zadnje mesece deloval kot pomočnik direktorice in projektni vodja, potem ko je oktobra lani zapustil položaj direktorja RRA za Podravje-Maribor. Čeprav njegove korenine segajo v Maribor, je dodobra uveljavljeno ime tudi na Koroškem, saj je svojo kariero začel prav v tej regiji, kjer živi in deluje že več kot desetletje.

Imenovanje novega direktorja so soglasno potrdili člani nadzornega sveta RRA Koroška. Ti imajo velika pričakovanja in so prepričani, da novi direktor prinaša tudi svež veter plodnih idej ter ambiciozno zastavljen delovni plan, ki veliko obeta, je na današnji novinarski konferenci povedala predsednica nadzornega sveta Saša Porčnik.

Rozman je sicer kot projektni vodja v agenciji deloval že med letoma 2015 in 2019, eden njegovih najbolj prepoznavnih projektov pa je bila umestitev in ureditev Dravske kolesarske poti za kar 18 občin ter sooblikovanje turističnega produkta Drava bike.

V svoji viziji razvoja Rozman izpostavlja, da so strateške prednosti agencije zaposleni, predvsem pa dobro poznavanje regijskih specifičnih potreb, poznavanje glavnih deležnikov na nacionalnih ravni, podpora podjetništva, trajnostne mobilnosti in pridobivanje evropskih sredstev.

"Večji potencial za napredek v prihodnje vidim predvsem na področju turizma, pri raziskavah in razvoju, pridobivanju sredstev na transnacionalnih in medregionalnih programih, projektni podpori občinam, prenosu dobrih praks na področju pametne specializacije ter komunikaciji znotraj in navzven," je dejal ob prevzemu položaja.

Agencija bistvenega pomena za razvoj vseh 12 občin v regiji

Rozman se zaveda, da je razvojna agencija bistvenega pomena za razvoj vseh 12 občin v regiji, zato je pomembno, da skupaj z zaposlenimi izvaja najboljši servis občinam na področju projektne podpore, črpanja evropskih sredstev, povezovanja, turizma, mobilnosti, privabljanja investitorjev ter podpore poslovnemu okolju.

Dosedanja direktorica Karmen Sonjak je ob postopnem poslavljanju od agencije izrazila prepričanje, da jo predaja v dobre roke. Zaveda se, da prihodnost prinaša mnoge izzive, a verjame, da jim bo novi direktor z ekipo sodelavcev kos.

"Ostajam, da bo prehod nekoliko lažji. Želim zaključiti tudi nekatere aktivnosti, ki so v teku. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami vodenja agencije mu bom skušala biti v pomoč. V preteklosti sva veliko in dobro sodelovala in verjamem, da bo tako tudi v prihodnjih nekaj mesecih," je dodala, ob tem pa pojasnila, da konec leta odhaja v pokoj, ter se hkrati širši javnosti zahvalila za preteklo dobro in tvorno sodelovanje.

STA