V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so pripravili svoj predlog referendumskega vprašanja o projektu Jek 2, saj menijo, da bi morali državljane povprašati predvsem glede pospešitve pridobivanja informacij o projektu, o končni podpori pa na drugem referendumu. Predlagajo tudi izboljšave predloga resolucije o dolgoročni rabi jedrske energije.

Manipulativen in navijaški prizvok

Trenutni predlog vprašanja je po mnenju gibanja preveč konkreten in enoznačen, s pritrdilnim odgovorom pa bi investitor dobil zeleno luč za projekt nove nuklearke v Krškem brez kakršnih koli pogojev in s tem bianco menico. "Takšno vprašanje ima manipulativen in navijaški prizvok, ki ne ponuja celovite slike, torej tudi z negativnimi vidiki," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal član gibanja Primož Ribarič.

Po trenutnem predlogu bi se po navedbah gibanja referendumsko vprašanje glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo, kot je predvideno v resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji?"

Mladi za podnebno pravičnost predlagajo vprašanje: "Ali ste za to, da investitor in pristojne državne ustanove pospešijo pripravo in pridobitev tehničnih, ekonomskih, okoljskih, družbenih in prostorskih analiz in informacij, ki bodo podlaga za končno strokovno, transparentno in informirano odločitev o Jeku 2 na drugem referendumu in pri pridobivanju katerih bo zagotovljen celovit civilni nadzor, kot je predvideno v resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji?" Pritrdilni odgovor bi predstavljal podlago za drugi referendum, na katerem bi dokončno odločili o podpori projektu, je pojasnil Ribarič.

Predlogi za izboljšavo resolucije o dolgoročni rabi jedrske energije

V gibanju so pripravili tudi predloge za izboljšavo resolucije o dolgoročni rabi jedrske energije. Kot je povedal član gibanja Izidor Ostan Ožbolt, med drugim predlagajo razširitev delovne skupine za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti pri projektu Jek 2, najmanj enkrat mesečno poročanje delovne skupine, določitev strožjih pogojev glede ekonomske smotrnosti, tehnične izvedljivosti in koristi za okolje ter izvedbo omenjenega dodatnega referenduma.

Opozorili so tudi na po njihovem mnenju nejasen in premalo konkreten člen, ki določa, da naj Jek 2 dolgoročno zadovolji kriterije dostopnosti in konkurenčnosti cene elektrike za domače odjemalce. "Ta člen je odprt za različne interpretacije in manipulacije," je dejal Ostan Ožbolt.

Predlagajo določbo, da lahko stroškovna cena električne energije iz Jeka 2 upoštevajoč vse stroške dosega največ 70 evrov za megavatno uro. Uresničljivost takšnega zneska po njihovih navedbah potrjuje več študij oziroma ocen. "To bila dobra varovalka, ki bi preprečila neoptimalno vodenje projekta Jeka 2," je poudaril.

Predloge so danes poslali DZ, ministru za okolje, podnebje in energijo Bojanu Kumru ter državnemu sekretarju za nacionalni jedrski program Danijelu Levičarju. Pričakujejo, da bodo prejeli vsaj kakšen odziv, saj so odločevalci njihove marca predstavljene predloge za transparentno in strokovno upravljanje Jeka 2 po besedah Ostana Ožbolta povsem spregledali.

STA