Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sredstva, ki so na voljo pri projektu zamenjave starih kurilnih naprav z novimi, povečalo s 115,35 milijona na 194,8 milijona evrov. Z dodatnimi sredstvi bodo prek Eko sklada subvencionirali predvidoma 4800 novih kurilnih naprav na lesno biomaso in 12.600 toplotnih črpalk.

Eko slad bo odprt do konca leta 2026

Kot je danes sporočilo ministrstvo, so v veljavnem načrtu razvojnih programov do leta 2027 povečali sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi, z dodatnih 79,5 milijona evrov bodo do konca 2026 predvidoma sofinancirali nakup okoli 4800 novih kurilnih naprav na lesno biomaso in 12.600 toplotnih črpalk.

Projekt se financira iz sklada za podnebne spremembe, dodatna sredstva bodo na voljo prek razpisa Eko sklada, ki bo odprt še do konca leta 2026. "Lani je bilo za ta razpis na voljo 32,5 milijona evrov in veseli nas, da so bila vsa sredstva porabljena. Če bo treba, bomo za ta ukrep namenili še več sredstev," je napovedalo ministrstvo.

Cilj spodbud za zamenjavo zastarelih malih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso in s toplotnimi črpalkami je povečati delež obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavb in povečati njihovo učinkovitost. Kot pravijo na ministrstvu, zamenjava gospodinjstvom omogoča nižje stroške ogrevanja, manjšo odvisnost od cen energentov na trgu in večjo kakovost bivanja.

Posredni cilj je tudi izboljševanje kakovosti zraka v Sloveniji. "Z ukrepom spodbujamo rabo boljših kurilnih naprav, ki imajo manj izpustov. Onesnažen zrak slabo vpliva na zdravje ljudi, za občutljive skupine prebivalcev pa je lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti tudi vzrok za zgodnejšo smrt," so navedli.

STA