Vlada je danes na dopisni seji znižala trošarini za neosvinčeni bencin in dizelsko gorivo, hkrati pa tudi najvišjo dovoljeno višino marže za ti dve gorivi. S tem se bo vplivalo na znižanje drobnoprodajnih cen določenih naftnih derivatov ter posledično na znižanje inflacije. V trošarine in marže za kurilno olje ni posegla.

S spremembami uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo je vlada znižala trošarino za neosvinčeni bencin z 0,49051 evra na liter na 0,46051 evra na liter, za plinsko olje za pogon pa z 0,42267 evra na liter na 0,39267 evra na liter. Trošarina za kurilno olje ostaja pri 0,11577 evra na liter.

Kot so ob tem zapisali na finančnem ministrstvu, vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in s prilagajanjem trošarin zasleduje zaveze na področju doseganja okoljskih ciljev, naslavlja pa tudi gospodarske razmere in ekonomske cilje države.

Hkrati si mora vlada glede na trenutne razmere, ki so povezane z visoko inflacijo, ob zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti prizadevati tudi za ohranjanje čim nižjih maloprodajnih cen, so dodali. Na podlagi premisleka in spleta vseh teh okoliščin je tako danes posegla v znižanje trošarine.

Novo dovoljeno višino marže je vlada določila v spremenjeni uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Ta velja za cene naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest.

S to uredbo se najvišja dovoljena višina marže za dizel znižuje z 0,0983 evra na liter na 0,0683 evra na liter, za neosvinčeni 95-oktanski bencin pa z 0,0994 evra na liter na 0,0694 evra na liter. Najvišja dovoljena višina marže za kurilno olje ostaja nespremenjena pri 0,08 evra na liter.

S tem se bo vplivalo na znižanje drobnoprodajnih cen določenih naftnih derivatov ter posledično na znižanje inflacije, so zatrdili na gospodarskem ministrstvu. Nove marže bodo morali trgovci upoštevati z naslednjim regulativnim obdobjem, ki se začne 5. decembra in bo veljalo tri mesece.