Društvo Mali delničarji Slovenije je ob odločitvi ustavnega sodišča za zadržanje izvrševanja zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ponovilo poziv vladi  k razmisleku o možnostih poravnalne sheme ali zunajsodne poravnave. Shema bi težavo večine malih vlagateljev rešila takoj. S tem bodo ustavljeni tudi vsi pravni postopki v zvezi z izvajanjem zakona, obenem pa ne bodo tekli zastaralni roki odškodniskih terjatev in roki za vložitev tožb, so včeraj poročali na osrednjem Dnevniku.

Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) je ob odločitvi ustavnega sodišča za zadržanje izvrševanja zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ponovilo poziv vladi k razmisleku o možnostih poravnalne sheme ali zunajsodne poravnave. Shema bi težavo večine malih vlagateljev rešila takoj.

“Postopek za male delničarje bi moral biti enostaven, da se ne bi bilo potrebno posluževati odvetnikov.”

Za pravično rešitev in končanje agonije

Kot je opozoril njihov predsednik Rajko Stanković, zakon ali novela ne smeta biti diskriminatorna in morata vsem vlagateljem omogočiti, da z najmanjšimi možni stroški zaključijo dolgoletno agonijo. “Postopek bi moral biti enostaven, da se ne bi bilo potrebno nikomur posluževati odvetnikov, zato društvo tako ponovno predlaga razmislek o možnosti, da se za namen zunajsodne poravnave del te izvede s takojšnim nakazilom po sklenjeni poravnavi na transakcijski račun upravičenega imetnika do najvišje vrednosti 20.000 evrov, razlika do polne poravnave pa se izvrši z izdajo obveznice, ki mora kotirati na organiziranem trgu z rokom dospetja največ deset let,” je še pozval Stanković.

Vlado in poslance tako še enkrat pozivajo, naj sprejmejo novelo zakona ali poseben zakon, ki bo omogočil pravično rešitev v obliki zunajsodne poravnave brez nepotrebnih pravnih preigravanj.